Webinar Toekomst Kalverhouderij


Datum en tijd
15 juli 2021 15:00 tot 16:45
Locatie
Online (via Zoom),
Termijn
14 juli 2021 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 75,- excl. BTW
Niet leden € 150,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
2
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. Pot (Jolte) Pot
Factor.4.Change BV
 
Dhr. E.J.H. (Evert) Hekman Msc
Alfa Accountants en Adviseurs (Nijverdal)
 
Dhr. J.M.G. (Mariska) Timmerman
Countus accountants en adviseurs
Dhr. ing. P.G.M. (Peter) Zanderink
Rabobank Kring Twente Achterhoek
 
Dhr. ir. M. (Marco) te Grotenhuis MAB ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Barneveld)
Dhr. C (Casper) Peletier
Kranenburg Viehhandel
 
Dhr. ing. R.H.M. (Rolf) Beex RBc ab
Beex Agrarisch Advies B.V.
 
Dhr. ing. J.G.F. (Jan Geert) ten Hove ab
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
 
Dhr. T. (Theo) Eilander
ING Bank N.V. (Zwolle)
Anonieme aanmelding
 
Dhr. ing. H.T. (Huub) Frons
Hendriksen, Accountantskantoor B.V.
 
Dhr. ing. R.J.H. (Ronald) Lenferink AA
Lenferink Paus accountants en adviseurs
 
Dhr. ing. J.P. (Jaap) de Vink
Jaap de Vink Agrogids
Anonieme aanmelding
 
Dhr. G.G. (Gernand) Hekman
Bilanx Adviseurs B.V.
Dhr. jfw (Jeroen) Boeijen
Denkavit
De kaart wordt geladen…

Webinar Toekomst Kalverhouderij


De kalverhouderij is volop in beweging. De sector zet zich schrap na de publicatie van de Scenariostudie Kalverketen door het Ministerie van LNV. De import inperken, kalveren langer bij de melkveehouder houden of zelfs een forse inkrimping hangen de kalverhouders boven het hoofd. Onderwerpen als diergezondheid, antibioticagebruik, mest en broeikasgassen zijn onderwerp van gesprek. Al deze zaken hebben een enorme invloed op het ondernemerschap van de melkveehouder en daarmee ook op het juiste schakelen van zijn adviseur. De werkgroep DIER heeft een webinar rondom dit actuele thema opgezet.

In het webinar Toekomst Kalverhouderij nemen drie experts ons mee in alles wat er gaande is in de kalverhouderij. Na afloop heb je als adviseur extra bagage en handvatten om op betrouwbare basis je klanten te kunnen voorlichten over de actuele situatie en de (on)mogelijkheden die zich in de toekomst aandienen.
 

Sprekers

Twan de Bie (van de PALI Group) vertelt ons over de resultaten van het onderzoek en de beleidsmatige gedachtegangen die hieruit voortkomen in het Haagse. Hij schetst kort inhoudelijk welke drie scenario’s zich in de rapportages laten zien. Hoe reageert de sector op de plannen? Twan geeft zijn visie op waar het naartoe lijkt te gaan.

Will van Hoof (van Keigroen) zoomt in op de gevolgen van genoemde drie scenario’s en neemt ons mee in mogelijke oplossingen. Er zijn volop slimme (technische) innovaties die kunnen bijdragen tot een duurzamer behoud van de kalversector. Will geeft de kansen en bedreigingen van die oplossingen weer. Daar waar mogelijk maken kosten-batenanalyses dit verder inzichtelijk, zodat je als adviseur je klant kunt helpen anticiperen op wat komen gaat.

Tenslotte zal Stefan Thelosen (NCM, Nederlands Centrum voor Mestverwaarding) ingaan op de belangrijke schakel van de mestverwerking en -verwaarding, evenals beperkingen van de uitstoot van broeikasgassen, die hierbij van belang worden geacht.

Deelnemers aan het webinar worden door de sprekers uitgenodigd om mee te doen in de discussie rondom dit zeer actuele onderwerp. De dagvoorzitter en moderator zullen de interactie bewaken en deze zo veel mogelijk proberen te bevorderen. Daarmee hopen we dat alle partijen het webinar afsluiten met extra bagage die direct inzetbaar is in het advieswerk.

 

Programma

14:45 uur Inloop / inlog webinar
15:00 uur Opening
15:05 uur Beleid en toekomstbeeld door Twan de Bie (PALI Group)
15:40 uur Mogelijkheden, kansen en bedreigingen door Will van Hoof (Keigroen)
16:10 uur Naar verbeterde waardering van mest door Stefan Thelosen (NCM)
16:30 uur Ruimte voor vragen en discussie
16:45 uur Einde