Webinar Voorbereiding om te stoppen


Datum en tijd
26 mei 2021 14:30 tot 17:00
Locatie
Online (Zoom webinar),
Termijn
25 mei 2021 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 65,- excl. BTW
Niet leden € 125,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
2
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
 
Dhr. ing. H.J.T. (Joan) Jansen ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Doetinchem - 451)
 
Dhr. ing. R.H.M. (Rolf) Beex RBc ab
Beex Advies & Administratie
 
Dhr. ing. J.P.A.M. (Sjack) Verhees
Schipper Accountants B.V.
 
Dhr. J.A.H.M. (Jan) Bloo ab BC
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Raalte - 354)
 
Dhr. ing. E.E.W. (Erik) Schiphorst FFP
Financiële Administratie (inzake Erik Schiphorst, kostenplaats 3167740)
 
Dhr. ing. G.H. (Gert) Nieuwenhuis
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Groenlo - 452)
 
Dhr. ing. A.H.M. (Tom) van de Wassenberg
Alfa Accountants en Adviseurs (Langenboom)
 
Dhr. ing. R.J.H. (Ronald) Lenferink AA
Lenferink Paus accountants en adviseurs
 
Dhr. ing. J. (Jan) Kuiper MAB ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Joure - 203)
 
P.J.G.M. (Patrick) Hendrix RBc
Excellerend Advies Hendrix
 
Dhr. ing. G. (Gijsjan) Coers
Nieuw Veldhoen Accountants & Adviseurs
 
Dhr. C. (Cees) van Klinken
Countus accountants + adviseurs (Hardenberg)
 
Dhr. mr. B.T. (Rob) Weverink
Bilanx Adviseurs B.V.
 
Dhr. J.G.Th. (Johan) Geurts
OOvB adviseurs en accountants
Mevr. ing. ir. G. (Geke ) Enting
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. ing. B.P.L. (Leo) Tromp AA
Niessink en Partners Accountants & Adviseurs
 
Dhr. ing. H. (Erik) van Wijk
Van Wijk Bedrijfsadvies
De kaart wordt geladen…

Webinar: voorbereiding om te stoppen


LET OP: deze Flash! is omgevormd naar een WEBINAR en is verbreed in de actualiteit van alle stoppersregelingen (dus niet met name varkenshouderij).

Stoppersregeling op stoppersregeling lijken elkaar momenteel op te volgen. Bij varkenshouderij is die nog niet ingeburgerd of de nertsenhouderij is aan de beurt. Op het schap van de overheid liggen regelingen rond stoppen in verband met stikstofregelingen of het actieplan ammoniak al op de plank. Langzaam lijken alle veehouderij activiteiten met bepaalde stoppersregelingen te maken te krijgen, dus verbreden we dit thema en gaan de sprekers in op het gehele pallet, evenals de rol die de adviseur hierin krijgt toebedeeld.


Ben jij als agrarisch bedrijfsadviseur er klaar voor als je klant vraagt: "Wat komt er allemaal op me af als ik besluit te gaan stoppen?" Die vraag heeft waarschijnlijk bij je klant en zijn familie al voor veel hoofd- en hartbreken gezorgd, waarbij je misschien ook al wel betrokken bent geweest. Als de knoop is doorgehakt, moet er duidelijkheid voor de klant worden gecreëerd en alles in de juiste banen worden geleid. In deze Flash! nemen we je mee in een stukje verdieping rondom fiscale aspecten en de zaken rondom herbestemming en vergunningen. Zaken die niet alleen op het moment rondom het stoppen de kop op steken, maar ook gevolgen hebben voor een behoorlijke tijd daarna. Aangezien saneren vaak al genoeg emoties met zich meebrengt, is het zaak om deze zaken alvast duidelijk in beeld te hebben.
 

Wat ging eraan vooraf?

Alweer even geleden stelde de overheid 120 miljoen euro beschikbaar om op korte termijn de geuroverlast van varkensbedrijven te verminderen. Dit om zodoende de leefomstandigheden/luchtkwaliteit in veedichte gebieden te verbeteren en mogelijke gezondheidsrisico’s in te perken. Eén van de regelingen is de subsidie sanering varkenshouderij, ook wel de warme sanering varkenshouderij genoemd. Aangezien er veel gebruik van deze regeling werd gemaakt, kwam al snel de behoefte aan extra geld, waarbij een aanvullende 70 miljoen euro wordt overwogen. Een groot deel daarvan is gereserveerd voor de verwerving van productierechten en het compenseren van stoppende varkenshouderijen. De rest wordt gebruikt voor de begeleiding van deze varkenshouders. Het totaal voor de warme sanering staat nu op 190 miljoen euro.
 

Herbestemming en vergunningen

Geïnteresseerde varkenshouders kunnen via de overheid meer informatie en begeleiding krijgen. Hiervoor is een gedegen voorbereiding dé sleutel voor succes. Bereid je daarom voor op mogelijke vragen van de varkenshouder die overwegen een of meerdere van hun locaties te beëindigen. Vragen over regelgeving, bijvoorbeeld wat betreft sloop en herbestemming. Wat mag wel en wat niet? Varkenshouders zijn bij deelname aan de subsidieregeling verplicht hun stallen te slopen. Een sloopvergunning daarvoor is niet altijd meer aan de orde, in veel gevallen volstaat een melding. Wat is de beste aanvliegroute om dit te regelen? Speelt de VAB (niet te verwarren met de vab) ook een rol en zo ja, welke precies? Erwin van Kessel en Femke Klomp (DLV advies) geven uitleg over wat er bij herbestemming komt kijken en optimaliseren de gang naar de overheid, zodat definitief beëindigen van de varkenshouderie mogelijk wordt en soepel verloopt..

Fiscale gevolgen sanering

Bij zo'n grote stap als sanering ontstaan er vanzelfsprekend ook geheel nieuwe geldstromen wat vaak betekent dat de Belastingdienst al snel om de hoek komt kijken. Dat geldt voor het moment van saneren, maar kan ook gevolgen hebben voor de nieuwe situatie erna. Welke gevolgen heeft saneren en het herbestemmen naar recreatie of een andere vorm van ondernemen? In hoeverre daarbij gebruik gemaakt worden van de herinvesteringsreserves? Heeft Corona hier nog invloed op? Wanneer is het verstandig om naar alternatieven te kijken, zoals het benutten van ruimte in de stakingslijfrente? Dat heeft natuurlijk alles te maken met de leeftijd van de ondernemer. Er zijn ook situaties mogelijk, waarbij ook nog eens overdrachts- of schenkingsbelasting een rol kan spelen. Joep Visser (Optimus Advies) brengt in beeld welke zaken er goed in de gaten gehouden moeten worden om een zo gunstig mogelijke stappenplan te creëren voor de sanering en de jaren erna.

Flash! bijeenkomsten

Flash! bijeenkomsten is een korte, maar krachtige vab activiteit, waarbij één of twee sprekers een specifiek thema bij de kop nemen en verdieping geven vanuit hun expertise daarin. Ze beginnen wat later in de middag dan studie-, excursie- of verdiepingsbijeenkomsten en brengen regulier twee PE-punten op. Ook het tarief ligt gewoonlijk lager dan de langduriger vab-activiteiten.

Programma

14:30 uur  Inloop / inlog
14:45 uur  Start Webinar
14:50 uur  Herbestemming en vergunningen door Femke Klomp of Erwin van Kessel (DLV advies)
15:40 uur  Korte break
15:50 uur  Fiscale gevolgen stoppersregelingen door Joep Visser (Optimus Advies)
16:40 uur  Ruimte voor vragen en discussie
17:00 uur  Afsluiting / Einde

Downloads