Workshop KringloopWijzer


Datum en tijd
29 juni 2021 14:00 tot 20:00
Locatie
Kennis Transfer Centrum KTC Zegveld, Oude Meije 18 3474 KM Zegveld
Termijn
28 juni 2021 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 185,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. R.J.H. (Ronald) Lenferink AA
Lenferink Paus accountants en adviseurs
Dhr. ing. A.A.M. (André) Willems
Willems&Wetens AgroAdvies
Dhr. F. (Freek) Wentink
Niessink en Partners Accountants & Adviseurs
Dhr. J. (Johan) Dinkelman
Niessink en Partners
 
Dhr. ing. M.B.H. (Marco) Nijland
Rabobank Noord en West Twente
Anonieme aanmelding
 
Mevr. ing. M.E. (Marloes) ter Woerds Msc
Alfa Accountants en Adviseurs (Zelhem)
 
 
Dhr. ing. C. (Cor) de Fijter
Rabobank Nederland
 
Dhr. ing. J. Y. (Jan Yme) Visser RBc
Van Balen Boekhoudburo
Mevr. M.J. (Marit) van de Bunt
Alfa Accountants en adviseurs
 
Dhr. ir. W.J.F. (Watse) van Balen
Van Balen Boekhoudburo
De kaart wordt geladen…

Workshop KringloopWijzer


De mineralenkringloop op een melkveebedrijf wordt door middel van de KringloopWijzer in beeld gebracht. Met de resultaten van de KringloopWijzer kunnen concrete verbeteracties worden gesignaleerd. Tijdens deze cursus leer je niet het in basis omgaan met de KringloopWijzer, maar zetten we in op het interpreteren van de resultaten van de KringloopWijzer en hoe deze te lezen. De trainers leggen uit over hoe de verbanden zijn tussen de indicatoren en je krijgt handvatten om op basis van die inzichten een passend actieplan te formuleren voor een melkveebedrijf. We focussen verder op eiwit van eigen land en een heel interactieve workshop die inspiratie brengt.

Aan de slag

In deze workshop geven Barend Meerkerk en Tim van Noord (PPP-Agro Advies) inzicht in de volgende zaken:

  • inkijk in de KringloopWijzer? (rekenregels, betrouwbaarheidindicatoren voor duurzaamheid en meer)
  • welke gegevens leiden tot welke resultaten en hoe kun je daarin een plan de campagne maken? (KPI’s voor duurzaamheid en management)
  • hoe (en waarom) stuur ik mijn bedrijfsactiviteiten bij voor een ander beter bedrijfsresultaat aan de hand van de KringloopWijzer resultaten.

Tijdens de workshop maken we gebruik van diverse casussen uit de dagelijkse praktijk van de melkveehouderij. De cursus is met name op de praktische bedrijfsadvisering ingestoken. Er zal ruimte worden opgenomen waar de deelnemers vragen kunnen stellen en met elkaar in discussie te raken.
 

Corona-maatregelen

Om aan de maatregelen te voldoen die op dat moment gelden, is het aantal deelnemers van deze activiteit beperkt tot vijftien en verzoeken wij de deelnemers op de hoogte te zijn van wat op de dag van de activiteit geldt. De maaltijd aan het einde van de workshop zal een broodmaaltijd zijn, welke genuttigd wordt aan de eigen tafel, alwaar men ook de workshop volgt.

Programma

14:00 uur  Ontvangst
14:30 uur  Aanvang eerste deel workshop
16:15 uur  Pauze
16:45 uur  Tweede deel workshop
18:00 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:30 uur  Afsluiting en eenvoudige broodmaaltijd (!)
20:00 uur  Einde

Downloads


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: