Workshop nieuwe Borgstelling MKB-landbouwkrediet III | Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

Workshop nieuwe Borgstelling MKB-landbouwkrediet III


Datum en tijd
6 april 2017 14:00 tot 20:30
Locatie
vab kantoor, Maanlander 43 3824 MN Amersfoort
Termijn
5 april 2017 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden € 185,- excl. BTW
Niet leden € 320,- excl. BTW
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
Dhr. ing. F.J. (Erik) Middelveldt MAB
Countus accountants + adviseurs (Steenwijk)
 
Dhr. J.G.M. (Hans) Tesselaar ab
Flynth adviseurs en accountants (Schagen)
Dhr. ing. H.J.C. (Eric) Smolders
Smolders AGRO Advies
 
Dhr. ing. J. (Jan) Kuiper MAB ab
Flynth adviseurs en accountants (Joure)
Dhr. B.A. (Bart) Geertsema
Flynth adviseurs en accountants (Joure)
 
Dhr. ing. F. (Frans) van Wanrooij
ABAB Accountants en Adviseurs (Veldhoven)
 
Dhr. ir. R. (René) Boots
ABAB Agro Advies (Helmond)
 
Dhr. R. (Roelof) Jacobi
Agrifirm Exlan BV
Dhr. J (Jan) van der Vegt
Alfa accountants en adviseurs
 
Dhr. ing. P. (Patrick) Janssen
accon avm adviseurs en accountants (Venlo)
 
Dhr. ing. J.L. (Jan Lucas) Spijkman ab
Countus accountants + adviseurs (Emmeloord)
 
Dhr. ing. M.A.G. (René) Schapendonk AA BC
MBC Midden Brabant Consultancy
 
Dhr. ing. J. (Hans) Jansze ab
Flynth adviseurs en accountants (Houten)
 
Dhr. ing. J.P. (Jaap) de Vink
Jaap de Vink Agrogids
 
Dhr. ing. H.M.M. (Harold) Vogels
AR Bedrijfsontwikkeling B.V.
De kaart wordt geladen…

Wegens enorm succes, zowel in snel vollopen van de workshop als in waarderingvanuit de evaluaties, herhalen wij deze workshop nogmaals:
 

Nieuwe financieringsmogelijkheden voor toekomstbestendige bedrijven

Workshop nieuwe Borgstelling MKB-landbouwkrediet III

Per 2017 is de vernieuwde Borgstelling Landbouwkrediet van kracht. De regeling maakt het voor bedrijven in de agrarische sector gemakkelijker om financiering te realiseren. De borgstelling is vooral gericht op het stimuleren van duurzame productie en innovatie. In samenwerking met DPA benkis en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert de vab een workshop voor agrarisch bedrijfsadviseurs. Hoe werkt de borgstellingregeling en het hiermee verbonden MKB-landbouwkrediet?

Garantie- en subsidieregelingen

Een deel van deze workshop gaat over de garantie- en subsidieregelingen van het Ministerie van Economische Zaken. Naast de Garantstelling Landbouw kun je hierbij denken aan het Borgstellingskrediet voor MKB-bedrijven, de Garantie Ondernemingsfinanciering en de Groeifaciliteit. Regelingen voor duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen, die beheerd worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze speciaal ontwikkelde workshop van DPA Benkis in samenwerking met RVO leert je de borgstellingsregelingen op de juiste wijze toe te passen en optimaal te benutten.

Opzet

Gedurende een intensieve en praktische workshop gaan de deelnemers onder deskundige begeleiding van Gerwin ter Haar actief aan de slag met een aantal praktijksituaties waarin het wanneer en hoe van het toepassen van de regeling centraal staat. Daarnaast komen de volgende aspecten van de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) aan de orde:

 • achtergronden, voorwaarden en criteria
 • belangrijkste beheervoorwaarden
 • verschillende varianten
 • werking en proces
 • verschillen tussen de BL en de Borgstelling MKB Kredieten
 • hulp- en informatiebronnen
 • berekenen maximale borgstelling en gebruik BL-rekentool
 • toepassing BL in financieringsvraagstukken
 • BL toepassen in combinatie met alternatieve financieringsvormen
 • beheer-situaties en melding naar RVO
 • beheer en verwerking van verlies-declaraties
 • verschil huidige Garantstelling Landbouw en de vernieuwde BL.

Leerdoelen

Na afloop van de workshop weet je wat de belangrijkste voorwaarden en criteria van de Borgstelling Landbouw zijn en kun je inschatten op welke praktijksituaties de BL van toepassing is. Je kunt de maximale borgstelling berekenen en de BL toepassen bij verschillende financieringsvraagstukken, ook in combinatie met andere (andere) alternatieve financieringsvormen. Daarnaast krijg je te horen waar je verdere hulp en ondersteuning kunt krijgen en wanneer je melding aan RVO moet doen. Een praktische middag, waarna je meteen aan de slag kunt voor jouw klanten.

DPA Benkis is een geaccrediteerde opleidings- en detacheringspartner van banken en bank gelieerde instellingen. We voorzien onze opdrachtgevers van vakinhoudelijke kennis via opleidingen én gespecialiseerde professionals. Daarbij staan we voor opleidingsprogramma’s die aansluiten bij de dagelijkse praktijk, verzorgd door vakkundige en inhoudsdeskundige trainers. En voor slim gebruik van de online mogelijkheden om kennis te delen en aan te zetten tot competentieontwikkeling. Voorbereiding is in onze trajecten essentieel voor een hoog leerrendement. Daardoor kunnen we op de trainingsdagen met activerende werkvormen aan het inzicht- en toepassingsniveau werken. Dit zorgt effectiviteit, kostenefficiëntie en impact.

Programma

14:00 uur  Ontvangst
14:30 uur  Start workshop nieuwe borgstelling MKB-landbouwkrediet
16:30 uur  Pauze
17:00 uur  Vervolg workshop nieuwe borgstelling MKB-landbouwkrediet
19:00 uur Afsluiting en buffet
20:30 uur Einde

Downloads


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: