Workshop Subsidies voor agrarische ondernemers


Datum en tijd
10 september 2020 14:00 tot 20:00
Locatie
Brinkzaal van Boerderij De Weistaar, Rottegatsteeg 6 3953 MN Maarsbergen
Termijn
9 september 2020 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 95,- excl. BTW
Niet leden € 180,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. (Marco) Hol
DLV Intensief Advies BV (Uden)
 
Dhr. (Kees) van Ham
DLV Intensief Advies BV (Uden)
 
 
Dhr. A.A. (Alfred) Gemmink
Niessink & Partners
 
 
Dhr. ing. J.L.J. (Jules) Jansen
Deelstra Jansen administratie en advies
 
Dhr. ing. H.W.M. (Hein) Koenraad
Leermakers Accountants & Belastingadviseurs
 
Dhr. J.G.Th. (Johan) Geurts
OOvB adviseurs en accountants
 
Dhr. ing. G.H. (Gert) Nieuwenhuis
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Groenlo - 452)
 
 
Dhr. ing. J.P.A.M. (Sjack) Verhees
Schipper Accountants B.V.
Anonieme aanmelding
 
Dhr. ing. P. (Peter) Smulders ab
Free Launch Projectmanagement vof
 
Dhr. ing. M.A.G. (Rene) Schapendonk AA BC
MBC Midden Brabant Consultancy
 
Dhr. G.G. (Gernand) Hekman
Bilanx Adviseurs B.V.
 
Dhr. ing. R.J.H. (Ronald) Lenferink AA
Lenferink Paus accountants en adviseurs
 
Dhr. ing. H.M.M. (Harold) Vogels
AR Bedrijfsontwikkeling B.V.
Dhr. ing. F.J. (Erik) Middelveldt MAB
Countus accountants + adviseurs (Steenwijk)
 
Dhr. ing. R.A.L. (Ruurd) Cammaert
accon avm adviseurs en accountants (Oostburg)
 
Anonieme aanmelding
 
Dhr. ing. G.C. (Cor) van de Burgwal ab
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. ing. P.J.J. (Peter) Klompe RB ab
accon avm adviseurs en accountants (Zierikzee)
 
Dhr. R. (Ruud) Geerligs
Engberts Adviseurs
 
Mevr. ing. A. (Annemieke) Tromp ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Gorinchem)
 
Dhr. ing. E.W.M. (Eric) van den Hengel
Durable Dutch Consult B.V.
De kaart wordt geladen…

Optimaal gebruik van ondersteunende maatregelen

Workshop Subsidies voor agrarische ondernemers


Een praktische ingestelde workshop met twee sprekers die je leren waar en hoe er subsidiegelden beschikbaar zijn voor jouw klanten op het specifieke gebied van POP3 en vanuit het GLB, evenals SDE subsidies. Twee specialisten hierop presenteren niet alleen hun kennis, maar laten ons ook meteen werken met de materie, zodat één en ander direct toepasbaar wordt in de praktijk.
 

POP3 en naar een nieuw GLB

"Subsidies, die bestaan niet meer!" is een regelmatig gehoorde opmerking in de huidige tijd. De veronderstelling dat overheden de portemonnee niet meer trekken voor de boer om hem in zijn bedrijf te ondersteunen is slechts ten dele waar, want maar liefst 40% van de Europese begroting wordt aan subsidies in de landbouw besteed. Het huidige landbouwbeleid richt zich op inkomenssteun voor boeren, marktregulering en plattelandsontwikkeling. Inmiddels is de discussie over het landbouwbeleid na 2020 in volle gang, want een geheel nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) staat in de steigers. Dit moet ervoor zorgen dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier. Daarnaast moeten consumenten voor redelijke prijzen landbouwproducten kunnen kopen en moeten boeren een behoorlijk inkomen hebben. Binnen het landbouwbeleid moeten boeren rekening houden met verschillende belangen, zoals de voedselveiligheid, het behoud van het platteland, milieu, de leefomstandigheden van dieren en eerlijke handel met landen buiten de EU. Kees Anker (Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma) zet voor ons deze kant van inkomensondersteuning en markt- en prijsbeleid en plattelandsontwikkelingsprogramma (o.a. POP3) op een rij en middels enkele cases leren we hoe we deze kunnen gebruiken. Kees geeft inzagen in 

  • Huidige GLB met als pijler 2 van POP3
  • Hoe werkt POP en wat zijn de hoofd onderwerpen?
  • Twee transitiejaren (2021-2022) op basis van POP3
  • Toekomstig GLB, wat gaat er veranderen? We zoomen in op innovatie: de maatregelen Samenwerking voor Innovatie (innovatieontwikkeling), Kennisoverdracht en Fysieke investeringen en bekijken de resultaten van deze maatregelen
  • EU-ondersteuning van de nationale programma’s
  • Landbouw in Horizon Europe.


Innovatief boeren en kringlopen sluiten

Kringlooplandbouw is zo'n beetje de meest beladen term van het afgelopen jaar (op misschien stikstof na) en betreft een wellicht allang bekende manier van werken in een nieuwe jasje. Een veelheid aan subsidies en regelingen is beschikbaar om de boer hier een handje mee te helpen, evenals hem te stimuleren om te voldoen aan bepaalde maatschappelijke windrichtingen, die in eerdere of mindere mate in andere sectoren ook beschikbaar zijn. Een deel kwam al naar voren in de eerste deel van deze workshop, maar nu zoomen we specifiek in op de energiebesparing, milieuvriendelijke praktijken en het circulair en/of innovatief bouwen. Hoe aantrekkelijk zijn zonnepanelen en hoe zit dat met windenergie. Energieopslagsystemen zijn hot, maar weldoordachte manieren van eenvoudigweg besparen van energiegebruik kan ook interessant zijn. Een scala aan ideeën wordt ten dele gevoed door diverse Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) subsidies, welke door Rob Zanders (Green Watts) op een rij gezet worden om er daarna gedegen mee te oefenen in een paar cases. We volgen daarbij de ontwikkeling van SDE naar SDE++, hebben het over de EIA (energie-investeringsaftrek) en bespreken de inzetbaarheid van stimuleringsmaatregelen voor PV-systemen vanuit gemeenten en op duurzaamheid gerichte banken.
 

Svb en innovatie regeling

Eind mei is de subsidiemodule betreffende brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen ingegaan. Deze subsidie geldt ten aanzien van investeringen in niet-bewezen innovaties. Bij deze regeling komt nog wel heel wat kijken, maar op een overzichtelijke wijze zal Eric van den Hengel (De Groene Munt) je op de hoogte brengen van de spelregels. Globaal genomen is het doel van de Sbv het ontwikkelen en uitrollen van integrale, brongerichte emissiereducerende maatregelen in zowel bestaande als nieuwe stalsystemen. Een voorbeeld is het terugdringen van broeikasgas- en stalemissies, die dan weer bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van mens en dier alsook positieve effecten hebben op de realisatie van klimaat- en milieudoelen. De innovatie regeling is opengesteld voor de melkveehouderij, melkgeitenhouderij, vleeskalverenhouderij en varkenshouderij. De doelstelling is het investeren in nieuwe, niet bewezen techniek en management om stalemissies vanuit het stalsysteem te voorkomen.

Deze workshop is geschikt voor de adviseur die meer willen weten over subsidies binnen de POP3 en het GLB, evenals de huidige stand van zaken binnen de vele mogelijkheden die SDE-subsidies bieden. Een workshop betekent hands-on oefenen met realistische cases en is interactief met de sprekers ingaan op de materie. Het doel is om het praktisch geleerde de volgende dag direct inzetbaar te hebben bij de klant.

Programma

14:00 uur  Ontvangst
14:30 uur  Welkomstwoord door dagvoorzitter
14:35 uur  POP3 en naar een nieuw GLB
                door Kees Anker (Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma)
16:15 uur  Pauze
16:45 uur  Subsidie (SDE etc.) voor innovaties op de boerderij
                door Rob Zanders (Green Watts)
17:45 uur  Svb en innovatie regeling
                door Eric van den Hengel (De Groene Munt)
18:15 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:30 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde