Workshop vermogensversterkend en borgstellingskrediet


Datum en tijd
5 maart 2020 13:30 tot 19:30
Locatie
vab (bij Peer!), Maanlander 14A 3824 MP Amersfoort
Termijn
4 maart 2020 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 190,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
 
Dhr. ing. F. (Frans) van Wanrooij
ABAB Accountants en Adviseurs (Veldhoven)
 
Dhr. ing. M.A.G. (Rene) Schapendonk AA BC
MBC Midden Brabant Consultancy
 
Dhr. ing. R. (Ruurd) Deelstra
Deelstra Jansen administratie en advies
 
Dhr. ing. M.J.M. (Rene) Grootscholten
Alfa Accountants en Adviseurs (Naaldwijk)
 
Mevr. L.M.J. (Linda) Neis ab
Financiële Administratie (inzake Linda Neis, kostenplaats 1441770)
Mevr. I.J.F. (Inge) Fransen
Financiële Administratie (inzake Inge Fransen, kostenplaats 1441770)
De kaart wordt geladen…

Financieringsmogelijkheden voor toekomstbestendige bedrijven

Workshop vermogensversterkend en borgstellingskrediet


In 2017 werd een workshop rondom Borgstelling MKB-landbouwkrediet maar liefst drie keer gegeven. De praktische inslag, waardoor een hoog lerend vermogen werd ervaren inzake een actuele en deze interessante vorm van krediet in de agrarische sector, hebben ons doen beslissen om deze workshop - aangepast aan de laatste wijzigingen binnen deze regeling opnieuw in te zetten. Maar er is meer! We brengen het borgstellingskrediet in verbinding met andere vermogensverstrekkende kredieten en leren je op creatieve wijze ze in te zetten ten behoeve van de klant. Met name voor startende ondernemers of pas gestarte ondernemers die willen innoveren of veranderplannen hebben, zijn er mogelijkheden. Ben jij nog up-to-date rond dit thema of wil je er meer van weten, schrijf je dan in op deze workshop!

De Borgstelling Landbouwkrediet is een regeling die het voor bedrijven in de agrarische sector gemakkelijker maakt om financiering te realiseren. De borgstelling is vooral gericht op het stimuleren van duurzame productie en innovatie. In samenwerking met DPA Benkis en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert de vab deze workshop. Wil jouw agrarisch ondernemer kort na de start of overname van een land- of tuinbouwbedrijf extra investeren om het bedrijf duurzamer te maken? Maar heeft de onderneming te weinig eigen vermogen om extra financiering te krijgen? Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk hiervoor het Vermogensversterkend Krediet (VVK) te gebruiken. Hiermee wordt naast een eventueel tekort aan zekerheden (BL) voorzien in een tekort aan risicodragend kapitaal (VVK).
 

Opzet

Gedurende een intensieve en praktische workshop gaan de deelnemers onder deskundige begeleiding van Gerwin ter Haar (DPA) en Carlos Hoegen (RVO)  actief aan de slag met een aantal praktijksituaties waarin het wanneer en hoe van het toepassen van de regeling centraal staat. Daarnaast komen de volgende aspecten van de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) aan de orde:

 • achtergronden, voorwaarden en criteria
 • belangrijkste beheervoorwaarden
 • verschillende varianten
 • werking en proces
 • ontwikkelingen in de Borgstelling MKB Kredieten sinds 2017
 • hulp- en informatiebronnen
 • berekenen maximale borgstelling en gebruik BL-rekentool
 • toepassing BL in financieringsvraagstukken
 • BL toepassen in combinatie met alternatieve financieringsvormen
 • beheer-situaties en melding naar RVO
 • beheer en verwerking van verlies-declaraties.
   

Leerdoelen

Na afloop van de workshop weet je wat de belangrijkste voorwaarden en criteria van de Borgstelling Landbouw zijn en kun je inschatten op welke praktijksituaties de BL van toepassing is. Je kunt de maximale borgstelling berekenen en de BL toepassen bij verschillende financieringsvraagstukken, ook in combinatie met andere (andere) alternatieve financieringsvormen. Daarnaast krijg je te horen waar je verdere hulp en ondersteuning kunt krijgen en wanneer je melding aan RVO moet doen. Een praktische middag, waarna je meteen aan de slag kunt voor jouw klanten.

DPA Benkis is een geaccrediteerde opleidings- en detacheringspartner van banken en bank gelieerde instellingen. We voorzien onze opdrachtgevers van vakinhoudelijke kennis via opleidingen én gespecialiseerde professionals. Daarbij staan we voor opleidingsprogramma’s die aansluiten bij de dagelijkse praktijk, verzorgd door vakkundige en inhoudsdeskundige trainers. En voor slim gebruik van de online mogelijkheden om kennis te delen en aan te zetten tot competentieontwikkeling. Voorbereiding is in onze trajecten essentieel voor een hoog leerrendement. Daardoor kunnen we op de trainingsdagen met activerende werkvormen aan het inzicht- en toepassingsniveau werken. Dit zorgt effectiviteit, kostenefficiëntie en impact.

Programma

13:30 uur Ontvangst
14:00 uur Start workshop vermogensversterkend en borgstellingskrediet
16:00 uur Pauze
16:30 uur Vervolg workshop en cases
18:00 uur Afsluiting en buffet
19:30 uur Einde