Aanbevelingen Project Je Verdiende Loon


De financiële positie van agrarische vrouwen, met name van de meewerkende partner, laat nog vaak te wensen over. Meewerkende partners vinden het vaak moeilijk om hun belang duidelijk ter sprake te brengen. Op bedrijfsniveau is niet voldoende informatie voorhanden en de financiële dienstverleners nemen de belangen van de meerwerkende partner te weinig mee in de advisering. Het project Je Verdiende loon, zie ook www.jeverdiendeloon.nl, wil de financiële positie van meewerkende partners verbeteren door:
  • hen te informeren over hun financiële positie, organiseren van bijeenkomsten en cursussen;
  • financiële dienstverleners te stimuleren om meewerkende partners beter voor te lichten over hun positie;
  • politieke aandacht voor dit onderwerp: nationaal en in Europees verband;

In dit project werken LTO Nederland, NAJK en FNV Zelfstandige Bondgenoten samen.

Zie hieronder de aanbevelingen.

Downloads