Bestuurslid aan het woord - Harm Jan Schipper


Harm Jan Schipper

Bestuurslid aan het woord

Harm Jan Schipper (Accon AVM) neemt per 1 december officieel afscheid als bestuurslid van de vab. Hij doet dat tijdens een laatste bestuursvergadering bij hem thuis in Bedum, want: “het gaat binnen het bestuur ook om wie je bent als mens. Ieder heeft een eigen rol en daarbij is de persoon belangrijker dan de functie of sector.”

Bestuurswerk
“Ik ben ooit gevraagd door Jan Breembroek om in het bestuur te komen.  Het bestuurswerk vind ik  razend boeiend.  Het meest getroffen ben ik door de zoektocht van de vab naar kwaliteit, naar meerwaarde en het je onderscheiden in de markt. Het bestuurswerk is leuk om te doen, vooral omdat je met mensen werkt die niet bij je eigen club horen. Je hoort wat er nog meer leeft.”

Elkaar aanvullen
“Binnen zo’n bestuur is het essentieel dat je elkaar goed aanvult. Doordat je  vanuit verschillende hoeken en achtergronden komt, kun je samen meerwaarde bieden. Je benadert de zaak vanuit verschillende aanvliegroutes en dan constateer je soms:  Hé dit is nieuw facet, dat had ik nog niet op het netvlies!”

"De top van adviserend Nederland loopt bij de vab rond..."

Goede bijeenkomst
“Ik heb veel goede vab-bijeenkomsten meegemaakt, maar voor mij sprongen de middag over emigratie en het laatste seminar met jaarvergadering er echt uit. Het seminar vorige week vond ik heel erg leuk, ook qua opzet. Ik worstel zelf al tijden met het thema duurzaamheid en dat werd voor melkvee in de workshop echt goed neergezet.”

Heb je nog wijze woorden?
Lachend: “Nee ik heb geen wijze woorden voor mijn opvolger! Nog wel een paar tips misschien. Volgens mij moeten we nog meer doen met de evaluaties van de bijeenkomsten. We moeten een  handige manier zien te vinden om te peilen wat er bij de leden leeft. Wat houdt je bezig, wat kunnen we voor je doen, wat zijn actuele onderwerpen in jouw vak? 
Ook essentieel voor een bestuurslid: de leden leren kennen met hun individuele achtergrond en verhaal. Ik denk achteraf dat ik daar te weinig tijd in heb gestoken en dat is jammer.
 Tenslotte: we moeten als vab onze succesnummers nog meer van de daken schreeuwen. De top van adviserend Nederland loopt hier rond, we doen gewoon goede dingen, dat moeten we nog nadrukkelijker laten weten!