Burenrecht in de praktijk - handboek & database


Burenruzies worden steeds vaker voor de rechter uitgevochten...
De geschillenbeslechting rondom burenruzies legt in Nederland een steeds groter beslag op de rechtspraktijk. Dit komt onder andere doordat de bevolkings-dichtheid toeneemt en omdat de overheid zich op een aantal fronten aan het terugtrekken is. Voor het rechtsgebied burenrecht bestond tot voor kort nog geen omvattend informatiesysteem.

Met de introductie van Burenrecht in de Praktijk wordt hieraan tegemoet gekomen. Burenrecht in de Praktijk bestaat uit:

  • een handboek dat de regelgeving behandelt en het commentaar hierop. Dit boek is zowel op papier als online toegankelijk.
  • een zeer omvangrijke uitsprakendatabase met uitspraken door rechterlijke instanties, inclusief die van de Rijdende Rechter
  • berichtgeving over actualiteiten en ontwikkelingen rondom het rechtsgebied.

Voor 169 euro per jaar beschikt u over een handboek dat twee keer per jaar wordt geactualiseerd en een uitsprakendatabase die wekelijks wordt aangevuld met nieuwe uitspraken.

Voor meer informatie, zie bijgaande flyer of kijk op www.burenrechtindepraktijk.nl.

Downloads