Harold Vogels over Expeditie Duurzame Veehouderij


Harold Vogels is bedrijfsadviseur en teamleider bij AR-bedrijfsontwikkeling, een zelfstandig onderdeel van coöperatie AgruniekRijnvallei. Met een team van vijf mensen ondersteunt hij  veehouders op gebied van onder meer bedrijfsplannen, stallenbouw, mestbeleid, vergunningen en productierechten. Vogels was deze herfst één van de deelnemers aan de vab-expeditie over ‘Het Nieuwe Veehouden’,  een training van drie middagen voor strategisch adviseurs in de veehouderij. We vroegen hem naar zijn ervaringen.

“De VAB expeditie sluit aan bij de ontwikkelingen in de sector en de rol die ik daarbij wil vervullen. Mijn persoonlijke focus in het advieswerk is gericht op vergunningen en de bedrijfskundige aspecten in de diverse veehouderijsectoren.  De vab biedt een mooi platform om jezelf daarbij verder te ontwikkelen en daarom ben ik deze zomer lid geworden.”

Grote veranderingen in de veehouderij

Vogels: “In de landbouw zijn nogal wat veranderingen gaande, vanuit politiek, de markt, de maatschappij. Het vlees in onze supermarkten is bijvoorbeeld bijna allemaal Beter Leven Keurmerk. De laatste tijd zijn er diverse rapporten uitgekomen, zoals het plan voor vitalisering van de varkenshouderij en vorige week nog het SER-rapport over duurzame veehouderij.  En de rendementen bij veehouders staan fors onder druk.

Alle veranderingen hebben onvermijdelijk impact op veehouders, maar ook zeker op adviseurs. Dan moet je je ook afvragen wat je zelf wilt betekenen. Ik was op zoek naar een training die daar bij aansloot, en daarom heb ik meegedaan aan de expeditie.”

Rol van de adviseur

“In de training was er veel  aandacht voor de rol van jezelf als adviseur. We zijn begonnen bij de mens, zowel de ondernemer als de adviseur. We kregen de spiegel voorgehouden: wat is voor jou belangrijk, persoonlijk en in je werk als adviseur? Dat zette de trainer, René Schepers, vervolgens om naar het veranderingsproces waarin je zelf  zit en naar het veranderingsproces waar ondernemers in zitten. En het klopt, als adviseur zit je óók in een veranderingsproces door alle ontwikkelingen.

De volgende stap is dan om – met de veehouder - te onderzoeken wat voor hem de werkelijke trigger is om verandering wel of niet in te zetten. Met de juiste handvatten en door  op de juiste manier door te vragen kom je erachter wat voor de ondernemer echt belangrijk is.

Sluiten de beoogde veranderingen wel aan bij zijn of haar drijfveren? En passen de competenties van de ondernemer en omstandigheden van het bedrijf? Denk daarbij aan de financiële positie en eisen vanuit de directe omgeving. Vanuit de ondernemer als persoon richt je je blik weer terug naar buiten, om de juiste koers met elkaar te kunnen vaststellen.”

In een kleine groep elkaar coachen

“Het was een relatief kleine, maar diverse, groep, waarin we de kans kregen om elkaar onderling te coachen. Het was mooi om te zien dat ieder net een iets andere rol wilde spelen als adviseur, iedereen heeft andere accenten. Wil je meer gaan coachen, specialist of sparringpartner zijn?

Zelf heb ik mijn rol beter kunnen definiëren. Bij het advies over bedrijfsontwikkeling wil ik nadrukkelijk meer naar de mens achter de ondernemer kijken en dat  nog meer betrekken bij het veranderingsproces. De ervaringen van de expeditie zijn in de praktijk al prima van pas gekomen. Daar krijg ik nou energie van.

Bij dit soort veranderingsprocessen stuit je vaak op regelgeving en financiering. Hoe ga je dan verder? Dat had voor mij nog verder uitgediept mogen worden in de expeditie. ”

Conclusie

“Veranderingen gaan niet van vandaag op morgen, maar de veehouderij komt nu wel in een versnellingsproces. Kijk goed om je heen en bepaal welke rol je wilt spelen. In principe kan elke keuze goed zijn,  maar denk er wel over na!”