Het BAS-register


Wat is het BAS-register?

Het BedrijfsAdviseringsSysteem, behelst een lijst van bedrijfsadviseurs (op persoonlijke titel), die voldoen aan de eisen die de EU stelt aan advisering inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. De lijst wordt gepubliceerd op de RVO-website. De vab is de eerste en vooralsnog enige beroepsorganisatie, die zijn leden hierop mag vermelden.

Historie van kwaliteit
De vab kent een historie van kwaliteitsbewustzijn. Om de kwaliteit van de leden te borgen is al bij lidmaatschap een vijfjarige ervaring als bedrijfsadviseur vereist, evenals een opleiding op minstens HBO-niveau. Daarnaast doet de vab aan permanente educatie; de leden leggen dit vast binnen het PE-punten systeem. Deze eisen kwamen overeen met de door de EU gestelde eisen om erkenning te krijgen voor het BedrijfsAdviseringsSysteem, dat vanaf 2015 van kracht is.

Brief van de staatssecretaris
Na ongeveer een jaar uitwisselen van informatie tussen het Ministerie van Economische Zaken en het bestuur van de vab, ontvingen we in september 2015 een brief (zie hieronder) van de toenmalige Staatssecretaris Sharon Dijksma. Daarin erkent zij de vab als dé beroepsvereniging voor adviseurs in het kader van het BAS-register. Een belangrijke stap!

Bekijk de actuele lijst met BAS-geregistreerde adviseurs via de website van RVO.

Hieronder tref je tevens de EU-verordening aan die aan de basis van dit alles staat.

Downloads