Nationale Tuinbouw Ondernemersprijs 2007


De Nationale Tuinbouw Ondernemersprijs zet topondernemers uit de sector in de schijnwerpers. Ook u kunt een kandidaat voordragen die zich zichtbaar en positief onderscheidt van anderen. Een voordracht moet uiterlijk 5 oktober 2006 binnen zijn bij het secretariaat. Zie voor meer informatie: www.ntoprijs.nl