Onderzoek V-Focus: Wat wil jij écht weten?


Wat willen adviseurs en veehouders écht weten?


In mei 2014 wordt een inventarisatie van de kennisbehoefte van adviseurs, beleidsmakers, veehouders en studenten uitgevoerd door Leanne Aantjes, student aan Wageningen Universiteit, in opdracht van de redactie van V-focus. 

Aanleiding voor dit afstudeeronderzoek is de toename van informatie, informatievoorzieningen en het toenemende gebruik van social media. Daarnaast wordt er gepeild of adviseurs en veehouders goed op elkaar ingespeeld zijn en wat ze van elkaar verwachten. De onderzoeksresultaten zullen worden gepubliceerd in de V-focusuitgave van augustus. 

Deelname aan dit onderzoek is volledig anoniem, kost ca. 3-10 minuten en kan via www.v-focus.nl/onderzoek

Uw deelname geeft u de mogelijkheid om de resultaten als eerste te ontvangen, een gratis proefnummer van V-focus aan te vragen en u maakt kans op een dinercheque(t.w.v. € 75).

 

 

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Leanne Aantjes via laantjes@agrimedia.nl of 0317-465670.


Bij voorbaat veel dank voor uw deelname!


Met vriendelijke groet,

Redactie V-focus