Risicobarometer voor melkveehouders (LEI, dec. 2009)


Het LEI heeft in opdracht van het Ministerie van LNV een risicobarometer voor melkveehouders ontwikkeld.

Deze staat op de website van het LEI en is gratis te gebruiken.
Doel: bewustwording vergroten van risico's op melkveebedrijven.

De risicobarometer vergelijkt het risico dat je met je bedrijfsvoering loopt met het risico dat andere melkveehouders lopen en geeft daarmee een schatting van het bedrijfsrisico. De ondernemer moet deze score afzetten tegen zijn eigen houding ten opzichte van risico’s. Deze score wordt ook met de risicobarometer berekend. Bij een meer risicomijdende ondernemer past een lagere score.
Door de ingevoerde gegevens aan te passen, krijg je inzicht in de vraag welke zaken jouw risicoscore het meest beïnvloeden.

Klik hier voor de barometer