Vab-adviseurs over biologisch ondernemen


Vab-adviseurs over biologisch ondernemen


Agrarische bedrijfsadviseurs hebben een positief beeld van biologische landbouw.
Dat blijkt uit een enquête van de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw in samenwerking met de Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab).


Oriëntatie op biologisch

Liefst 150 adviseurs vulden de enquête in. Daaruit blijkt dat 93% van hen een oriëntatie op biologisch terecht vindt en dat 70% weleens biologisch als advies heeft gegeven. De belangrijkste redenen voor een omschakeling zijn volgens de adviseurs een heroriëntatie van de ondernemer op zijn eigen bedrijf (67%), duurzamer willen ondernemen (58%) en te weinig groeimogelijkheden van het bestaande bedrijf (50% ). Ondernemers die uiteindelijk de stap niet nemen, hebben vooral angst voor de marktontwikkelingen op lange termijn of noemen ziekte- en onkruiddruk en arbeidsbehoefte als reden. 


Type ondernemer

Ondernemers die met biologische bedrijfsvoering willen slagen, moeten volgens de adviseurs bovengemiddelde vakkennis in huis hebben en ondernemend zijn. In deze opvatting schuilt ook het antwoord op de vraag of de gemiddelde ondernemer voldoende kennis van biologisch ondernemen heeft: 88% van de adviseurs vindt van niet. Men twijfelt vooral aan de kennis over het management van een biologisch bedrijf, de opbrengst- en kostenstructuur van deze bedrijfsvoering en de kennis over de biologische markt.  


Kennis bij adviseurs

De eigen kennis wordt door 85% van de adviseurs als matig tot gemiddeld beoordeeld. Mocht kennis tekort schieten, dan zoekt 70% van de adviseurs de kennis bij een biologische specialist buiten de eigen organisatie. De kennisbehoefte bij de adviseurs is vooral van financieel-economische en markttechnische aard. Van alle adviseurs wil 82% wil graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen.  Slechts 12% van hen vindt dat het eigen kennisniveau wat betreft biologische landbouw nu al goed is. Ook verrassend: Was men zelf agrarische ondernemer geweest, dan zou 77% van hen een oriëntatie  van gangbaar naar biologisch serieus overwegen!


www.biologischondernemen.nl