Werkgroeplid aan het woord: Paul Bosch


Paul Bosch

Senior agrarisch bedrijfsadviseur bij ABAB Consultants BV
Werkgroep Strategie


Wie ben je?
Ik ben een echte Brabantse boerenzoon. Ik werk op een accountantskantoor en ben gespecialiseerd in agrarische bedrijfsoverdrachten.

Vanwaar de werkgroep Strategie?
Ik ben vanaf het eerste uur lid van de vab, ik zat zelfs in de allereerste certificeringsgroep. Ik vind het belangrijk om de status van agrarisch adviseur goed neer te zetten. Om het vak uitstraling te geven en erkenning te krijgen als specialist. De meeste accountants zijn mkb-gericht opgeleid en binnen mijn sector werd niet altijd onderkend dat agrarisch bedrijfsadviseurs een aparte beroepsgroep vormen. Een collega van ABAB ging uit de werkgroep Strategie en heeft mij gevraagd. Het leek mij leuk om wat bij te dragen.

Wat was je leukste vab-bijeenkomst?
Oh, dat waren er meerdere! Wat wel heel bijzonder was, was de cursus snellezen: heel leuk. Ook de training bedrijfsoverdrachten was een succes. Na de eerste bijeenkomst moesten we in groepjes een casus uitwerken. In de volgende bijeenkomst hebben we dat gepresenteerd. Het was erg nuttig om binnen zo’n groepje te werken, het resultaat te presenteren en te zien hoe een ander zoiets aanpakt.

Wat vind je lastig aan het werkgroeplidmaatschap?
De combinatie met het werk. Het is soms lastig om tijd vrij te maken. Je legt je actielijstje uit de vergadering makkelijk weg. Maar gelukkig trekt het vab-secretariaat dan wel op tijd aan de bel. Die ondersteuning is zeer welkom.

Heb je nog wijze woorden?
Mijn tweede termijn verloopt eind dit jaar. Tegen potentiële opvolgers wil ik zeggen: meedraaien in een werkgroep is leuk. Je bent dan niet alleen aan het ‘consumeren’ maar kunt ook echt iets bijdragen. Een succesvolle vab is ook van belang voor het individuele lid!