Algemene leveringsvoorwaarden voor vab-leden

De vab stelt voor haar leden Algemene Leveringsvoorwaarden beschikbaar. Deze zijn te gebruiken in je werk als bedrijfsadviseur. 

De hoofdregel voor het gebruik van de algemene voorwaarden is dat deze vóór of bij het aangaan van een overeenkomst aan de wederpartij (cliënt) ter hand moeten worden gesteld. Dat wil niet zeggen dat deze persoonlijk moeten worden afgegeven. Wel moet ervoor gezorgd worden dat bewezen kan worden dat de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk aan de cliënt zijn overhandigd.


De enkele vermelding op het briefpapier dat algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat deze kosteloos worden toegestuurd, is niet voldoende. Ook een verwijzing uitsluitend op een factuur maakt niet dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.


Dit is te laat, omdat de algemene voorwaarden immers voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst bij de cliënt bekend dienen te zijn. Een vermelding op het briefpapier dat algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank of de Kamer van Koophandel is ook niet voldoende.

Kortom: Er moet duidelijk worden dat de inhoud van de algemene voorwaarden daadwerkelijk aan de cliënt zijn verstrekt. Dit kan uiteraard op verschillende manieren. Het beste advies is dan ook om ervoor te zorgen dat bij een eerste contact met een potentiële cliënt de inhoud van de algemene voorwaarden onder de aandacht worden gebracht. Dit kan bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden te laten afdrukken op de achterzijde van het briefpapier waarmee wordt geoffreerd, dan wel de opdracht wordt bevestigd.

Als de algemene voorwaarden te omvangrijk worden geacht, kan ervoor worden gekozen om alleen de belangrijkste voorwaarden op de achterzijde van het briefpapier te laten afdrukken. Als deze werkwijze wordt gevolgd is het van belang om op de voorkant van het briefpapier te vermelden, dat op de achterzijde de (verkorte) algemene voorwaarden staan vermeld.

Download de leveringsvoorwaarden (.doc, 51 KB)