Foto van Dhr. R.C.S.M.  (Rene ) Jochems
Dhr. R.C.S.M. (Rene ) Jochems
Eigenaar/Mededirecteur

U bekijkt het profiel van:

Dhr. R.C.S.M. (Rene ) Jochems

Dhr. R.C.S.M. (Rene ) Jochems

Functie Eigenaar/Mededirecteur

Privé gegevens

Website www.groeibalans.nl
Geboortedatum 13-08-1964

Organisatie GroeiBalans T & O BV
Adres Moersebaan 8 g
4882 KE Zundert
Website www.groeibalans.nl

Alle vab-leden van deze organisatie ›


BAS-register 0. BAS erkenning (EU - Farm Advisory System), 1. Grond: landbouw- en milieuconditie (EU), 2. Klimaat- en milieuvr. landbouwpraktijk (EU), 4. Water: kaderrichtlijn water (EU), 5. Gewasbescherming (EU), A2. Gezonde bodem, water en teeltsystemen, A3. Weerbare teeltsystemen en gewasbescherming, A6. Precisielandbouw
Sectoren Grondgebonden veehouderij: Melkveehouderij, Open teelten: akker- en tuinbouw algemeen, Open teelten: Akkerbouw, Open teelten: Bloembollen- en sierteelt, Open teelten: Boomteelt, Open teelten: Fruitteelt, Open teelten: Vollegronds groenteteelt, Overige (klein)veehouderij
Grondsoorten -
Specialisaties Bedrijfsbegeleiding, Biologisch agrarisch, Regeneratieve landbouw

Logo LinkedIn


Deze maand in de spotlight:

Foto van Dhr. ing. M.A.  (Martin) Slotboom
Dhr. ing. M.A. (Martin) Slotboom
Rabobank IJsseldelta
Meer info
Foto van Mevr. ir. M.E.C. (Marlies) Bosker
Mevr. ir. M.E.C. (Marlies) Bosker
Movaeres
Meer info