Foto van Dhr. ing. D.J. (Dick Jan) Koster ab
Dhr. ing. D.J. (Dick Jan) Koster ab
Bedrijfskundig Adviseur Management & Strategie

U bekijkt het profiel van:

Dhr. ing. D.J. (Dick Jan) Koster ab

Dhr. ing. D.J. (Dick Jan) Koster ab

Functie Bedrijfskundig Adviseur Management & Strategie

Privé gegevens

Adres Wikke 10
1422 NB Uithoorn
Mobiel 0630248627
Telefoon 0623058194
E-mail djkoster@kpnmail.nl
Website www.ppp-agro.nl
Geboortedatum 21-02-1967

Organisatie PPP-Agro Advies West BV
Adres Lepelblad 7
1452 VN Ilpendam

Alle vab-leden van deze organisatie ›


BAS-register 0. BAS erkenning (EU - Farm Advisory System), 1. Grond: landbouw- en milieuconditie (EU), 2. Klimaat- en milieuvr. landbouwpraktijk (EU), 3. POP en bevordering ondernemerschap (EU), 4. Water: kaderrichtlijn water (EU), A1. Stikstofemissie en hergebruik nutriënten, A2. Gezonde bodem, water en teeltsystemen, E1. Ondernemerschap en pers.ontwikkeling, E2. Bedrijfsontwikkeling door samenwerking
Sectoren Grondgebonden veehouderij: Melkveehouderij, Open teelten: Akkerbouw, Overig: Zuivelindustrie, Overige (klein)veehouderij
Grondsoorten Lichte klei, Lichte zavel, Moerig op zand, Veen, Zand, Zware klei, Zware zavel
Specialisaties Bedrijfsbegeleiding, Bedrijfsontwikkeling, strategisch management, Duurzaamheid, Energie, CO2-emissie-reductie

Logo LinkedIn


Deze maand in de spotlight:

Foto van Dhr. ing. J.A. (Koos) van  Eck
Dhr. ing. J.A. (Koos) van Eck
Alfa Accountants en Adviseurs (IJsselstein)
Meer info
Foto van Dhr. ing. A.P.C. (André) Klemans
Dhr. ing. A.P.C. (André) Klemans
ABAB Agro Advies (Helmond)
Meer info