Foto van Dhr. ing. G.M.W.A. (Gido) Lemmens
Dhr. ing. G.M.W.A. (Gido) Lemmens
Agrarisch bedrijfsadviseur

U bekijkt het profiel van:

Dhr. ing. G.M.W.A. (Gido) Lemmens

Dhr. ing. G.M.W.A. (Gido) Lemmens

Functie Agrarisch bedrijfsadviseur

Privé gegevens

E-mail gido@agroadvies-lemmens.nl

Organisatie Agro Advies Lemmens
Adres Lemmensstraat 49
6273 NB Ingber

Alle vab-leden van deze organisatie ›


BAS-register 0. BAS erkenning (EU - Farm Advisory System), 1. Grond: landbouw- en milieuconditie (EU), 2. Klimaat- en milieuvr. landbouwpraktijk (EU), 4. Water: kaderrichtlijn water (EU), A1. Stikstofemissie en hergebruik nutriënten, A5. Natuur-inclusieve landbouw
Sectoren Grondgebonden veehouderij: Kalverhouderij, Grondgebonden veehouderij: Melkveehouderij, Grondgebonden veehouderij: Paardenhouderij, Open teelten: Akkerbouw, Open teelten: Fruitteelt
Grondsoorten Leem/Löss, Leem/Löss, Leem/Löss, Leem/Löss, Zand, Zand, Zand, Zand
Specialisaties Bedrijfsbegeleiding, Vergunningverlening

Logo LinkedIn


Deze maand in de spotlight:

Foto van Dhr. ing. H. (Henk) Blauw
Dhr. ing. H. (Henk) Blauw
Countus accountants + adviseurs (Assen)
Meer info
Foto van Dhr. J.T. (Jan) van  Hoef
Dhr. J.T. (Jan) van Hoef
J.T. van Hoef
Meer info