Foto van Dhr. (Michiel) Meindertsma
Dhr. (Michiel) Meindertsma
Adviseur Mest & Mineralen

U bekijkt het profiel van:

Dhr. (Michiel) Meindertsma

Dhr. (Michiel) Meindertsma

Functie Adviseur Mest & Mineralen

Privé gegevens

Mobiel 06 13 32 71 52
E-mail m.meindertsma@dlvadvies.nl
Website www.dlvadvies.nl/medewerkers/michiel--meindertsma/157

Organisatie DLV Rundvee Advies BV (Drachten)
Adres Lavendelheide 13
9200 AR Drachten
Website www.dlvadvies.nl

Alle vab-leden van deze organisatie ›


BAS-register 0. BAS erkenning (EU - Farm Advisory System), 1. Grond: landbouw- en milieuconditie (EU), 2. Klimaat- en milieuvr. landbouwpraktijk (EU), 4. Water: kaderrichtlijn water (EU), A1. Stikstofemissie en hergebruik nutriënten, A4. Circulair gebruik, A5. Natuur-inclusieve landbouw
Sectoren Grondgebonden veehouderij: Melkveehouderij
Grondsoorten Lichte klei, Lichte klei, Lichte klei, Lichte klei, Veen, Veen, Veen, Veen, Zand, Zand, Zand, Zand, Zware klei, Zware klei, Zware klei, Zware klei
Specialisaties Bedrijfsbegeleiding, Bedrijfsontwikkeling, strategisch management, Mediation, coaching, loopbaanbegeleiding

Logo LinkedIn


Deze maand in de spotlight:

Foto van Dhr. R.J.  (Robin) van den  Berg  RB
Dhr. R.J. (Robin) van den Berg RB
Countus accountants + adviseurs (Steenwijk)
Meer info
Foto van Dhr. K.Y.H. (Kurt) Huntjens
Dhr. K.Y.H. (Kurt) Huntjens
Cooperatieve Rabobank U.A. Kring limburg
Meer info