Aanleg van kabels en leidingen, de Belemmeringenwet

Privaatrecht en de nieuwe bepalingen in de Omgevingswet


Datum en tijd
23 september 2021 12:00 tot 17:15
Locatie
Van der Valk hotel, Vianen
Bijdrage
Externe activiteit, kosten bekend bij organisator (zie omschrijving / download)
PE-punten
4

Er zijn nog geen deelnemers aangemeld.

De kaart wordt geladen…

Aanleg van kabels en leidingen, de Belemmeringenwet

Privaatrecht en de nieuwe bepalingen in de Omgevingswet

fysiek/online

Het Instituut voor Agrarisch Recht en Overwater Grondbeleid Adviesbureau, verzorgen samen een studiemiddag kabels en leidingen.

Kabels en leidingen staan in de belangstelling, doordat er veel nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit gebeurt ook door commerciële partijen en voor commerciële doeleinden, daardoor is er discussie ontstaan over het wel of niet moeten betalen voor het gebruik van grond.
Ook een reden om hier nu aandacht aan te besteden, is dat De Belemmeringenwet Privaatrecht zal worden vervangen en als hoofdstuk 10 Gedoogplichten opgaan in de Omgevingswet bij invoering. Het uitgangspunt volledige schadeloosstelling blijft gehandhaafd, nieuw is dat de mogelijkheid tot het betalen van een vergoeding in de wet is opgenomen.

Details en programma treffen jullie aan in de bijlage. Inschrijven kan via de iAR-website.

Nota bene: als vab-lid kun je gebruik maken van de EUR 15,= korting op iAR activiteiten.

Programma (wijzigingen voorbehouden)

12.00 uur  Ontvangst en broodjeslunch
13.00 uur  Welkom / inleiding
13.15 uur  De juridische grondslagen, de Omgevingswet, een redelijke gebruiksvergoeding en volledige schadeloosstelling versus planschade
14.00 uur  Kabels en leidingen, bezien vanuit LTO Nederland
14.45 uur  Pauze
15.00 uur  De positie van de grondeigenaar/gebruiker en jurisprudentie
15.45 uur  De praktijk van het aanleggen van leidingen
16.30 uur  Bespreken deelaspecten met de zaal en inleiders, knelpunten in de praktijk?
17.15 uur  Einde

Downloads


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: