Actualiteitenbijeenkomst Pacht


Datum en tijd
7 december 2017 14:30 tot 20:00
Locatie
Boerderij De Pol (familie Van Ginkel), Brinkkanterweg 39 3925 BA Scherpenzeel
Termijn
6 december 2017 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 125,- excl. BTW
Niet leden € 225,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. J.A.J. (Jacques) Vroemen
Rabobank Centraal Zuid-Limburg
 
 
Mevr. ir. I. (Ina) Visser
Alfa Accountants en Adviseurs (Barneveld)
 
Dhr. ing. P.G.M. (Piërre) van Berkel ab
ABAB Accountants en Adviseurs (Nijmegen)
 
Dhr. ing. S.A.H. (Bas) Korsten
ABAB Agro Advies (Helmond)
 
 
Dhr. N.G. (Coen) Knook ab
De Dijken Advies & Productierechten
 
Dhr. ing. W. (Wim) Schipper FB
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. ing. F.J. (Jan) van der Haar ab
Countus accountants + adviseurs (Hardenberg)
 
Dhr. ing. F.F. (Freddy) van Ditshuizen MAB ab
Flynth adviseurs en accountants (Lochem)
 
Dhr. O. (Onno) Eijkelboom
EC Consultancy B.V.
 
Dhr. ing. A.A.M. (André) Willems
Willems&Wetens AgroAdvies
De kaart wordt geladen…

Actualiteitenbijeenkomst Pacht

Grondgebondenheid, samenwerkingsverbanden, gebruik maken van grond van de buurman, allemaal mogelijkheden die de moderne ondernemer kan benutten om bedrijfsvoering en rendement te optimaliseren. Door de complexe regelgeving is het soms onduidelijk hoe het bij dit soort grondzaken zit als er pacht in het spel is. Hoog tijd om eens alle regeltjes rond pacht op een rij te zetten.

Tijdens deze compacte bijeenkomst zetten prof. mr. Willem Bruil (iAR) en mr. Els Harbers (Vangoud Advocaten voor Vastgoed & Overheid) alle zaken rondom pacht helder uiteen. Na een algemene start, waarin nog eens duidelijk wordt verteld hoe het nu ook al weer zat met de pacht in Nederland (waarbij ook de regionale verschillen ter sprake komen), gaan we de diepte in rond de regelgeving en het huidige beleid rond pacht. Waar zijn er wijzigingen in de pachtwetgeving ontstaan? Waar wijzigt de interpretatie van de pacht? Waar ontstaan valkuilen? Als adviseur moet je het naadje van de kous moet weten, om je klant te voorzien van de nieuwste, correcte, informatie.

Deze bijeenkomst is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Recente wetgeving en literatuur komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan recente rechtspraak over de pacht. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen. 

Programma

14.00 uur  Ontvangst
14:30 uur  Inleiding pachtovereenkomst
                - Definities pacht en landbouw
                - Organisatie (pachtkamer / grondkamer)
                - Pacht of geen pacht? (grensgevallen zoals maatschap)
                - Soorten pachtovereenkomsten
                - Bedrijfsmatigheid (hoeve of los land, pachtobjecten)
15:30 uur  De goedkeuring van de pachtovereenkomst en de duur van de overeenkomst en pachtprijzen
16:15 uur  Pauze
16:45 uur  Rechten en verplichtingen van pachter en verpachter
                - Melioratierecht
                - Bijzondere pachtvormen
                - Geliberaliseerde pacht
                - Pachtoverneming / voorkeursrecht / erfrecht
                - Beëindiging van de pachtovereenkomst
                - Pacht en productierechten
                - Stand van zaken evaluatie pachtrecht
18:00 uur  Ruimte voor discussie en vragen
18.45 uur  Afsluiting en buffet