Eerste inspiratiedag certificeringsgroep 19


Datum en tijd
15 oktober 2024 13:00 tot 20:00
Locatie
Volgt,
Bijdrage
Leden* € 385,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is alleen voor vab-leden toegankelijk
Dhr. ing. J.P.A.J.M. (Jan) van de Sande
De Ruijsbossche Hoeve Advies B.V.
 
Dhr. ing. J. (Jolle) Sietsma ab
Flynth adviseurs en accountants (Joure)
 
Dhr. ir. J (Jelke) Hoekstra
Flynth adviseurs en accountants (Joure)
Bijlsma ab
Flynth adviseurs en accountants (Drachten)
 
Dhr. ing. R.H.M. (Rolf) Beex RBc ab
Beex Agrarisch Advies B.V.
De kaart wordt geladen…

Inspiratiedag 1 certificeringsgroep 19


De vab streeft naar ontwikkeling en kwaliteit van haar leden, naar leden met ambitie. Ruim een jaar geleden heb je je eigen Persoonlijke Ambitie Plan (PAP) opgesteld. Nu is het tijd om je hieraan eens te staven.Eens kijken hoever "het" ermee staat?
 

Voortgangsrapportage PAP

Leren is een continu proces, waarin het belangrijk is regelmatig terug te koppelen om te kijken waar je staat in je ontwikkeling, hoe het gegaan is en of je voorgenomen ontwikkeling realistisch is. Dat doen we met elkaar op deze eerste inspiratiedag. Jouw Persoonljke Ambitie Plan heb je waarschijnlijk opgesteld op basis van het GROW model en is beoordeeld op SMART. Dat zijn daarmee een mooi handvatten om de stand van zaken in beeld te brengen. Dat doen we samen in de voor jou inmiddels vertrouwde groep en onder leiding van de trainer die je ook heeft begeleid in het opstellen van je PAP: Lianne Veenstra.

Programma

13:00 uur  Ontvangst
13:30 uur  Aanvang inspiratiedag 1
Trainer Lianne Veenstra bespreekt in de groep de stand van zaken van jullie PAP's, maar zal ook ruimschoots individueel met de deelnemers nader ingaan op de voortgang van hun persoonlijke ontwikkeling binnen het certificeringstraject.
16:00 uur  Pauze
16:30 uur  Voortgang inspiratiedag 1
18:30 uur  Afsluiting en uit eten
20:00 uur  Einde