GEANNULEERD: Studiebijeenkomst Geiten & Kalveren: Kleine dierlijke sectoren onder de loep


Datum en tijd
13 oktober 2011 15:00 tot 20:00
Locatie
Volgt, waarschijnlijk bij Putten,
Termijn
6 oktober 2011 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 172,55 excl. BTW
Niet leden € 345,10 excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ir. M. (Marco) te Grotenhuis MAB ab
Alfa Accountants en Adviseurs
Dhr. ir. W. (Wilbert) Hilkens
ABN AMRO Bank N.V.
 
Dhr. ing. T. (Teus) Kool
ComponentAgro B.V.
 
Dhr. ir. H.J. (Henk) Overbeek
Alfa Accountants en Adviseurs
Dhr. ing. J. (Ko) Sinke
ABN AMRO Bank N.V.
De kaart wordt geladen…

Donderdag 13 oktober 2011

Geiten & Kalveren: Kleine dierlijke sectoren onder de loep

Door: Karel Remmelink, Bart Dilven, Johan van Dragt en Han Swienink (Werkgroep Dier)

Wat speelt er in de kleinere dierlijke sectoren, specifiek de geiten- en kalverhouderij? Bedrijfseconomische ontwikkelingen, maatschappelijke omgeving, en overheid bepalen de actualiteit. Hoe gaan markt en afzet zich ontwikkelen? We horen van specialisten uit de sector, de wetenschap en een grote handelspartij. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd naar aanleiding van een enquete onder vab-adviseurs dit voorjaar.

De bijeenkomst begint met twee gescheiden sessies, waarin ervaren adviseurs ingaan op de bedrijfseconomische ontwikkelingen in de twee sectoren. Wat is de stand van zaken?


Onderzoek
De bijeenkomst gaat plenair verder. Livestock Research van Wageningen UR (voorheen ASG) heeft de afgelopen periode systeemanalyses uitgevoerd voor beide sectoren. Er zijn verschillen maar zeker ook overeenkomsten. Bart Bremmers praat ons bij over de analyses en de uitkomsten. Veehouders bevinden zich in het spanningsveld tussen markt, consument, burger en overheid. Naar aanleiding van gespreksrondes met alle betrokkenen gaan de onderzoekers de komende maanden verder met het ontwerpen van nieuwe oplossingen voor beide sectoren. Waar gaat het heen?

Markt en Afzet
Paul Meeuwissen, lid van het managementteam van de Paligroup, gaat vervolgens in op de marktontwikkelingen. Afzet van rosé kalvervlees en vlees van geitenbokjes is nog beperkt tot kleine niches. Hoe zit het met het buitenland en waar ziet hij de kansen? En wat is de invloed van de roep om meer dierenwelzijn?

Voer voor discussie
Uiteraard eindigen we deze bijeenkomst met een goede discussie over de verschillende invalshoeken en de actualiteit. Wat kunnen de geiten- en kalversectoren van elkaar leren? En welke positie neem jij als adviseur in?

 

Programma

15.00  Ontvangst
15.30  Welkom door de dagvoorzitter
15.40  Parallelsessies
          - Bedrijfseconomische ontwikkelingen in de geitenhouderij, door Bart Dilven van Abab 
          - Bedrijfseconomische ontwikkelingen in de kalverhouderij, door Karel Remmelink van Alfa
16.15  Systeemanalyses van de geiten- en kalversector
          door Bart Bremmer, Livestock Research van Wageningen UR
17.00  Pauze met snack
17.30  Marktontwikkelingen en afzet: Witvlees, rosékalveren en geitenbokjes
          door Paul Meeuwissen, Paligroup
18.15  Discussie
19.00  Buffet
20.00  Einde

 

Links

www.paligroup.nl

www.wur.nl

 

Je kunt de uitnodiging hieronder downloaden.

 

Downloads


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: