GEANNULEERD Studiebijeenkomst Inzicht in de keten


Datum en tijd
28 november 2013 15:00 tot 20:15
Locatie
Restaurant Campman, Hartenseweg 23 in Renkum,
Termijn
21 november 2013 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 214,20 excl. BTW
Niet leden € 428,40 excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. A.B. (Arjan) Strootman ab
Bilanx Accountantskantoor B.V
De kaart wordt geladen…

Inzicht in de keten
Aanscherpen van de strategische attitude van de ondernemer

Door: Sybren Miedema en Arjan Strootman (werkgroep strategie)

Wie beïnvloeden (soms ongezien) de 'omgeving' van de agrarisch ondernemer? Kun je als ondernemer en adviseur inspelen op de keten? Welke inzichten in de keten zijn van belang voor het versterken van de ondernemersstrategie? Voor adviseurs is een eigen visie op deze materie van groot belang! 

Agrarische ketens in Nederland
Jos Verstegen is onderzoeker bij LEI Wageningen UR en Lector ondernemerschap en samenleving bij CAH Dronten. Verstegen zal ons laten zien welke inzichten  over het functioneren van de agrarische ketens naar voren komen uit het wetenschappelijke onderzoek dat hij verricht. Waar wordt toegevoegde waarde gecreëerd en waar blijven wellicht mogelijkheden liggen? Hoe krijgt de primaire producent zicht op wat de consument uiteindelijk met het product doet? 
Ook zal Verstegen ingaan op de jongere generatie boeren die hij nu opleidt in Dronten. Is er een evolutie gaande van 'koeienboer' naar moderne ondernemer of juist niet? Wat is de houding van de aankomende generatie tov ondernemerschap en afzet?

     

Perspectief van de bank
Harry Nieuwenhuizen, directeur van Rabobank Sneek, zal inzoomen vanuit de markt, richting ondernemer en adviseur. De voedselproductie moet omhoog, maar ook efficiënter en duurzamer. Hoe gaat een ondernemer hierin mee? Wordt zijn strategie bepaald door de keten of creëert hij zijn eigen richting? Als adviseur is het belangrijk te weten met welk type ondernemer je te maken hebt en welke strategie bij de ondernemer past. Er zijn ondernemers die echte marketeers zijn maar het gros is echter meer een vakman op het eigen bedrijf.
Nieuwenhuizen gaat in op strategie en doelmatigheid en de toegevoegde waarde van de adviseur in dit traject.


     

Ondernemersvisie
Otto Jan Bokma is biologisch melkveehouder in Workum en maakt kaas in z'n eigen kaasmakerij De Nylander (www.nylander.nl). Bokma is op vernieuwende wijze bezig is met afzet en ketens en is dit najaar één van de finalisten van De Smaak van NL. Hoe ziet hij de huidige ketens? Hij beschrijft zijn ontwikkeling van traditionele bedrijfsvoering naar het werken met eigen afzetkanalen. Hoe krijg je een relatie met je consument en hoe zorg je voor commitment bij je afnemers? Ook deelt Bokma enkele eyeopeners met ons die ook voor andere ondernemers belangrijk kunnen zijn.

 

Programma

15.00  Ontvangst
15.30 Opening
15.35 Jos Verstegen – Inzicht in de keten
16.30 Harry Nieuwenhuizen – Strategie en doelmatigheid ondernemer en taak adviseur
17.25 Pauze
17.45 Otto Jan Bokma – Ondernemen met een visie
18.40 Slotdiscussie
19.15 Buffet
20.15 Einde