iAR cursus Actualiteiten Fiscaal Agrarisch Recht


Datum en tijd
22 juni 2017 12:30 tot 17:30
Locatie
Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg, Generaal Foulkesweg 96 6703 DS Wageningen
Termijn
30 november 2017 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Externe activiteit, kosten bekend bij organisator (zie omschrijving / download)
PE-punten
Externe activiteit, PE-punten bekend bij organisator (zie omschrijving / download)

Er zijn nog geen deelnemers aangemeld.

De kaart wordt geladen…

Cursus Actualiteiten Fiscaal Agrarisch Recht

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een cursusmiddag over de actualiteiten van het fiscaal agrarisch Recht. In het bijzonder zal worden ingegaan op:

  • Fiscale aspecten van de diverse regelingen voor de melkveehouderij in verband met fosfaatreductie
  • Fiscale aspecten van erfpachtfinanciering; stand van zaken
  • De toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting en de mogelijkheden ervan binnen de landbouw
  • Landbouwvrijstelling en herwaardering landbouwgrond; stand van zaken andere actualiteiten.

Mede aan de hand van concrete voorbeelden zal hij de hierboven genoemde onderwerpen behandelen. Enige basiskennis wordt verondersteld.

Details treft u aan in het programmaoverzicht en de aankondiging van iAR in de bijlage.

Programma

12.30 uur  Ontvangst met broodjeslunch
13.15 uur  Welkom, inleiding en overzicht
13.25 uur  Fosfaatreductie /erfpachtfinanciering
15.00 uur  Pauze
15.15 uur  Bedrijfsopvolging / landbouwvrijstelling
17.30 uur  Einde en borrel

Downloads