iAR studiemiddag Natuurschoonwet (NSW)


Datum en tijd
12 oktober 2021 12:30 tot 17:15
Locatie
Fletcher Landgoed Hotel Avegoor, Zutphensestraatweg 2 6955 AG Ellecom
Bijdrage
Externe activiteit, kosten bekend bij organisator (zie omschrijving / download)
PE-punten
4

Er zijn nog geen deelnemers aangemeld.

De kaart wordt geladen…

Natuurschoonwet (NSW)

Voorwaarden, fiscale faciliteiten, actualiteiten en meer

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een studiemiddag over de Natuurschoonwet 1928 (NSW). In deze cursus zal onder meer worden ingegaan op de vraag wanneer een landgoed als zodanig kan worden gerangschikt, al dan niet opengesteld. Actueel zijn de nieuwe rangschikkingsvoorwaarden, opgenomen in het per 1 januari 2021 geactualiseerde Rangschikkingsbesluit. Ook wordt uitgebreid ingegaan op alle fiscale voordelen die de Natuurschoonwet met zich brengt, niet alleen op het gebied van de overdrachtsbelasting en de erf- en schenkbelasting, maar ook op het terrein van de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de Wet WOZ. Wanneer een rangschikking vervalt of wanneer anderszins niet voldaan wordt aan de voorwaarden die de Natuurschoonwet stelt, kunnen eerdere fiscale claims alsnog ingevorderd worden. Wat betekent dat in de praktijk en hoe kan e.e.a. voorkomen worden? Deze en andere vragen zullen op de cursus worden beantwoord. Tot slot zal aandacht besteed worden aan de diverse testamentvormen die wel of juist niet gebruikt kunnen worden bij de vererving van een landgoed en aan de mogelijkheid van de inbreng van een landgoed in een NSW-B.V./N.V. of in een stichting.

Alle details en de mogelijkheid tot inschrijven, tref je aan op de de website van iAR of in de bijgelegen folder.

Nota bene: als vab-lid kun je gebruik maken van de € 15,= korting op de prijs (dus 335 in plaats van 350 euro).

Programma

12.30 uur  Ontvangst en broodjeslunch
13.15 uur  Definities, rangschikkingsvoorwaarden 2021 en WOZ-waardering
15.00 uur  Pauze
15.15 uur  Fiscale faciliteiten NSW-landgoed
17.15 uur  Einde

Downloads