Studiebijeenkomst actualiteit agrofiscaliteit


Datum en tijd
9 december 2021 14:00 tot 20:00
Locatie
Volgt nog,
Termijn
8 december 2021 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden € 195,- excl. BTW
Niet leden € 380,- excl. BTW
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. F.J.M. (Frank ) Steenbreker
ABAB Agro Advies BV (Boxmeer)
 
Dhr. J. (Jan) van der Linde Msc RBc
Bijlsma & Van der Linde Agro Advies (Blokzijl)
 
Dhr. ing. A.H.J. (Ad) van Spijk
Advies Van Spijk BV - Financieel en Fiscaal
 
Dhr. ing. W.A.J.M. (Wim) van Uum
Van Uum AgriFood Coaching
 
Dhr. ing. H. (Henk) Blauw
Countus accountants + adviseurs (Assen)
 
Dhr. ing. A.B. (Arjan) Strootman ab
AgroAdvies Oost-Nederland
 
Dhr. ing. R.J.H. (Ronald) Lenferink AA
Lenferink Paus accountants en adviseurs
 
Dhr. ing. B.P.L. (Leo) Tromp AA
Niessink en Partners Accountants & Adviseurs
 
P.J.G.M. (Patrick) Hendrix RBc
Excellerend Advies Hendrix
 
Dhr. C. (Cees) van Klinken BBA ab
Countus accountants + adviseurs (Hardenberg)
 
 
Dhr. ing. K.J. (Klaas Jan ) Janssen
D&U accountants en adviseurs
Mevr. K.M. (Dorien) Meijer
Lenferink & Paus accountants en adviseurs
Dhr. ing. A.A. (Alfred) Gemmink
Niessink & Partners
 
 
Dhr. ir. A. (Arend) Hoekstra ab RB
van der Veen & Kromhout
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst actualiteit agrofiscaliteit


In ons land is de belastingwetgeving volop in beweging. Ook voor de agrarische sector komt er elk jaar weer nieuwe wetgeving bij en middels jurisprudentie komt er een grote hoeveelheid veranderingen in de agrofiscaliteit op de agrarisch bedrijfsadviseur af. Om dit allemaal bij te benen, heeft de vab Pieter Seegers (inspecteur bij de Belastingdienst en voorzitter Platform Landbouwnormen) gevraagd om ons uitgebreid bij te praten over de belangrijkste veranderingen uit het afgelopen jaar en hij kijkt vooruit naar diverse voorgestelde wijzigingen en mogelijke effecten op de boerenonderneming. Voor een goed advies aan je klanten is het noodzakelijk om al deze actuele ontwikkelingen te blijven volgen.
 

Onderwerpen waarop we in zullen zoomen:
•   fiscaliteit rond grond en (erf)pacht
•   verschillende vrijstellingen
•   ondernemen vanuit de bv
•   omzetbelasting
•   gebruikersvoordelen, pachtersvoordelen
•   rood voor rood / ruimte voor ruimte
•   fiscaliteit bij staken / stoppen
•   bedrijfsopvolging en erf- en schenkbelasting
•   stikstof en belastingen.

Doel van de studiebijeenkomst:
•   je bent weer op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op agrofiscaal gebied
•   je hebt zicht op nieuwe wetgeving en jurisprudentie in relatie tot fiscale zaken
•   je kunt je klanten optimaal adviseren op basis van verkregen inzichten.

Enkele onderwerpen worden in het najaar naar aanleiding van vragen uitgediept.
 

Nota bene:
Voor deze studiebijeenkomst zijn PE-punten aangevraagd voor PE-online bij RB (Register Belastingadviseurs) en is geaccrediteerd voor 4 PE- punten.

Programma

14:00 uur Ontvangst
14:15 uur Opening door de dagvoorzitter
14:20 uur Blok 1 actualiteit fiscaliteit
15:20 uur Korte pauze
15:35 uur Blok 2 actualiteit fiscaliteit
16:35 uur Korte Pauze
16:50 uur Blok 3 actualiteit fiscaliteit
17:50 uur Korte Pauze
18:05 uur Eindblok en mogelijkheid tot stellen van vragen
19:00 uur Afsluiting en buffet
20:00 uur Einde


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: