Studiebijeenkomst Actualiteiten RO&M


Datum en tijd
24 september 2019 14:30 tot 20:00
Locatie
De Eemlandhoeve, Bisschopsweg 7 3752 LK Bunschoten-Spakenburg
Termijn
24 september 2019 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 185,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. A.J. (Albert) Albers ab
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
Mevr. ing. A. (Angela) Venneker
ComponentAgro B.V.
 
Teunissen
Rombou B.V.
 
Dhr. ing. A.J. (Arjan) de Jong ab
Alfa Accountants en Adviseurs (IJsselstein)
 
Dhr. ing. K.-J. (Klaas-Jan) Janse ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Bleiswijk)
 
 
Dhr. ir. E.G.J. (Erik) Schuerink
Maalderink en Lutke Willink
 
Dhr. ing. J.M.L.C. (Hans) de Bie
Alfa Accountants en Adviseurs (Wageningen)
 
Dhr. J.G.Th. (Johan) Geurts
OOvB adviseurs en accountants
 
Dhr. ing. J.H. (Hans) Verweij ab
MKB Adviseurs Food & Agri (Woerden)
 
Dhr. ing. H.J.T. (Joan) Jansen ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Doetinchem - 451)
 
Dhr. ing. D.M. (Dick) Waiboer
Klaver Agrarisch Vastgoed BV
 
Dhr. ing. P. (Patrick) Janssen
accon avm adviseurs en accountants (Venlo)
 
Dhr. ing. A.B. (Arjan) Strootman ab
AgroAdvies Oost-Nederland
 
Dhr. ing. R.A.M. (Rob) Heijs
Peeters Financieel en Vastgoedadvies
Dhr. R. (Reinoud) Maalderink
Eggink Maalderink Garantiemakelaars
 
Dhr. ing. B.P.L. (Leo) Tromp AA
Niessink en Partners Accountants & Adviseurs
 
Dhr. ing. E.E.W. (Erik) Schiphorst FFP
Financiële Administratie (inzake Erik Schiphorst, kostenplaats 3002611)
 
Mevr. ing. A. (Annemieke) Tromp ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Gorinchem)
 
Dhr. ing. M.M. (Marco) Busscher
Busscher Milieu Advies
 
Dhr. ing. Pot (Jolte) Pot
Alfa Accountants en Adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. ing. H. (Hans) Scholte ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Schagen - 720)
van Drimmelen
Van Oers accountancy en advies
 
Dhr. ing. H.M.M. (Harold) Vogels
AR Bedrijfsontwikkeling B.V.
 
Dhr. A. (Aalt) van de Kamp
Boschland Accountants & Adviseurs
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Actualiteiten RO&M


Het is alweer even geleden dat de vab de RO&M actualiteit voor het voetlicht werpt en met groeiende actualiteit rond bepaalde zaken heeft de werkgroep RO&M (en agrarisch recht) zich gebogen rondom verschillende thema's die in deze studiebijeenkomst up-to-date gebracht zullen worden. Ben jij bedrijfsadviseur en heb jij met deze zaken te maken, dan is deze activiteit helemaal op jouw lijf geschreven. MER, PAS, huisvestingszaken en stoppers maatregel komen aan bod en uiteraard is er nadien voldoende ruimte om vragen te stellen en je te verrijken aan de kennis in de groep.
 

MER up-to-date

Het Besluit Milieueffectrapportage stamt alweer uit 1999, maar heeft pas in de loop der jaren zijn vorm gekregen door aanvullende jurisprudentie en de hierop geijkte bijstellingen. In basis is het de gemeente die zo vroeg mogelijk beslist of er een MER nodig is en uiteraard moet deze beslissing gemotiveerd zijn. Zowel tegen de beslissing om geen MER te maken als tegen de beslissing om het wel te doen staat een beroepsgang open en voor de boer en zijn adviseur is het dus van belang dat hier door hen en andere partijen bij projecten waarbij mogelijke milieugevolgen kunnen ontstaan, tijdig, transparant en effectief "binnen de lijntjes te kleuren". Rob Aagten (Locis Adviseurs) neemt ons mee in de actualiteit rond de MER.
 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) actueel

Via de Raad van State en het Europese Hof van Justitie is eind mei het PAS van tafel geveegd. De praktijk dendert in volle vaart door en aangevraagde vergunningen, maar ook verleende, lijken ineens geen waarde meer te hebben. Is dat ook zo? Wat is er nu precies aan de hand en dient er subiet actie ondernomen te worden of houden we liever het hoofd nog even koel. Franca Damen (Kneppelhout & Korthals Advocaten) kent het PAS dossier als geen ander en brengt ons up-to-date over deze indringende recente gebeurtenis rond het PAS. Hoe wordt er momenteel gehandeld in procedures waarin het PAS is gebruikt? Welke gevolgen heeft de uitspraak van de Raad van State over het PAS en het beweiden en bemesten? Wat zijn de directe gevolgen voor de praktijk? Het PAS staat in het middelpunt van de actualiteit, dus als bedrijfsadviseur of als RO&M-specialist dien je nu je klant optimaal te ondersteunen, door te weten wat je te doen staat (en wat niet!).
 

Huisvestingszaken en Stoppersmaatregel

Met name in de veehouderij zorgen de regels rondom de huisvesting van landbouwhuisdieren de komende jaren voor nogal wat beweging en actie voor de agrarisch ondernemers. Het is als adviseur nodig om door de bomen het bos te blijven zien en daarom zet Marco Busscher (Busscher Milieu Advies) alles rondom het Besluit emissiearme huisvesting eens goed om een rij. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de stoppersmaatregel (bij varkens- en pluimveehouderijen van toepassen op bedrijven die niet tot 2020 niet hoefden te voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting). Deze regeling stopt op 1 januari 2020 en hierdoor moeten deze ondernemers nu snel actie ondernemen. Tijdens deze sessie geeft Marco inzicht in de (on)mogelijkheden en te ondernemen acties voor u en uw klanten.
 

Update agrarische omgevingsrecht

Om alle RO&M actualiteiten compleet op een rij te hebben, sluit Paul Bodden (Hekkelman Advocaten & Notarissen) af met de actualiteiten op het gebied van geurhinder en ammoniak. Hij gaat in op recente jurisprudentie over de Wet Geurhinder en Veehouderij en de Wet Ammoniak en Veehouderij en geeft een doorkijk naar de Omgevingswet. Hij zal met name stilstaan bij het toekomstige Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Het zijn de specifieke omstandigheden, wellicht ook bij één van jouw eigen klanten, die veel (on)mogelijk maken.

Ken jij de hoed en de rand van al deze Ruimtelijke Ordering & Milieu zaken en weet je ze ook goed in te zetten ten behoeve van je klant? Deze vab studiebijeenkomst nodigt je uit om weer op scherp gezet te worden in deze thema's en na de genoemde onderwerpen zal er een vragenronde deel uitmaken, waarbij alle deelnemers andere RO&M zaken de groep kunnen voorleggen onder leiding van de dagvoorzitter.

 

Programma

14:30 uur  Ontvangst
15:00 uur  Welkom door dagvoorzitter
15:05 uur  Stand van zaken MER door Rob Aagten (Locis Adviseurs)
15:35 uur  Actualiteiten PAS door Franca Damen (Kneppelhout Advocaten)
16:35 uur  Pauze
17:00 uur  Huisvestingszaken en stoppersmaatregel
               door Marco Busscher (Busscher Milieu Advies)
17:45 uur  Update agrarisch omgevingsrecht
               door Paul Bodden (Hekkelman Advocaten & Notarissen)
18:30 uur  Vragen en ruimte voor discussie
18:45 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde