Studiebijeenkomst Actualiteiten RO&M | Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

Studiebijeenkomst Actualiteiten RO&M


Datum en tijd
18 februari 2016 14:30 tot 20:00
Locatie
Maanlander 43 in Amersfoort,
Termijn
15 februari 2016 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden € 220,15 excl. BTW
Niet leden € 440,30 excl. BTW
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. A.J. (Albert) Albers ab
Countus accountants + adviseurs
 
Dhr. ing. T. (Teus) Kool
ComponentAgro B.V.
Dhr. R.C. (Robert) Versluis
Hans Rietveld Agrarisch Advies
Mevr. E. (Elly) Brouwer
Elly Brouwer Agrarisch Advies
Mevr. G. (Geja) van der Meulen
van Deutekom administratie en advies
 
Dhr. ing. G.H. (Gert) Nieuwenhuis
Flynth adviseurs en accountants
 
Dhr. L. (Luitzen) van der Woude ab
Van der Woude Adviesbureau
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Actualiteiten RO&M

door werkgroep RO&M en agrarisch recht

Nieuwe ontwikkelingen in de Ruimtelijke Ordening volgen zich in snel tempo op en ook het agrarisch juridisch landschap verandert voortdurend. De PAS is natuurlijk een belangrijk voorbeeld,  maar ook andere zaken actueel. Tijd om deze verder uit te diepen!
 

Handhaving in bestuursrecht

Paul Bodden van Hekkelman Advocaten schetst de kaders van het bestuursrecht, waar bedrijfsadviseurs in de agrarische sector met grote regelmaat mee te maken krijgen. Hij neemt ons vervolgens mee in de consequenties van handhaving bij bijvoorbeeld overtredingen in bestemmingsplannen. De verschillende wijzen van handhaving worden behandeld, zoals een korting op subsidies en/of dwangsommen. Welke soorten boetes kun je tegenkomen? Andere bestuursrechtelijke zaken die actueel zijn, zoals de meststoffenwet en handhaving vanuit de waterschappen, worden ook door hem nader belicht. Waar moet je rekening mee houden als adviseur?

 

Agrarische herbestemming

Roland Scholten (Vergunningmakelaar.nl) begint met de laatste stand van zaken rond herbestemming van agrarische gebouwen. Rood voor Rood en Ruimte voor Ruimte zijn al langer bekende termen op dit vlak, maar ook de V.A.B. (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) is hierin steeds vaker van belang. Hoe verhouden de belangrijkste partijen zich hierbij? Je hebt de ondernemer (met zijn adviseur), de gemeente (het gezag) en de provincie (het beleid). Alle drie hebben hun eigen invalshoeken en belangen. Hoe vertegenwoordigt de bedrijfsadviseur hierin de belangen van zijn client het beste?

Actualiteiten rond water

Bij de PAS bleek het erg zinvol om je ruim van te voren op de hoogte te laten stellen. Dit geldt ook voor de aankomende waterwetten. De KRW POP3 regelingen worden begin volgend jaar opengesteld. Voor agrarisch natuurbeheer is al veel helder, maar blauwe diensten zijn per provincie anders: voor investeringen in erf, drainage, baggerspuit e.d. komen er allerlei regelingen. Welke precies? Dat zal Kees van Rooijen (LTO) ons duidelijk maken. De (landelijke) insteek van de Unie van Waterschappen én de internationale beleidskaders laat hij de revue passeren. Daarnaast zal hij voorbeelden geven vanuit een stroomgebied: hoe pakt men dit nu aan met de bijbehorende investeringen? Achtergronden, zie dit artikel in V-focus)

Na een korte inleiding volgt een overzicht van de laatste beleidsontwikkelingen op het gebied van waterbeleid met hieraan gekoppeld een praktijkcase. Het toekomstige waterdossier speelt al volop achter de schermen en de meeste bedrijven krijgen er vanaf 2018-2021 mee te maken.

Programma
14:30 uur Ontvangst
15:00 uur Handhaving in bestuursrecht door Paul Bodden (Hekkelmans Advocaten)
15:50 uur Agrarische herbestemmen door Roland Scholten (vergunningmakelaar.nl)
16:30 uur Pauze
17:00 uur Actualiteiten rond water door Kees van Rooijen (LTO)
18:00 uur Ruimte voor vragen RO&M, interactief plenair deel
18:30 uur Afsluiting en buffet
20:00 uur Einde

Locatie: kantoor vab, Maanlander 43 in Amersfoort


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: