Studiebijeenkomst Arbeid en Personeel


Datum en tijd
26 september 2024 14:00 tot 20:00
Locatie
Volgt (centraal in Nederland),
Termijn
28 september 2024 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 195,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. J.G.Th. (Johan) Geurts
OOvB adviseurs en accountants
 
Dhr. A.L.M. (Twan) Teurlings
Total Pigfarmers Management
 
Mevr. C.A.M. (Corry) Verhoeven BC
ABAB Groep B.V. ('s Hertogenbosch)
 
P.J.G.M. (Patrick) Hendrix RBc
Excellerend Advies Hendrix
 
Dhr. ir. M. (Marco) te Grotenhuis MAB ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Barneveld)
 
Dhr. ir. R. (René) Boots
ABAB Agro Advies (Venlo)
Dhr. S. (Stefan) van Wilms
Vecunda
 
Dhr. ing. S.A.H. (Bas) Korsten
ABAB Agro Advies (Uden)
 
Dhr. ir. J.G.J. (Jack) Beerkens RB
Exitus - Beerkens Subsidie- en bedrijfsadvies
 
Dhr. ing. H.J. (Hendrik Jan) Bos ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Groningen)
 
Dhr. ing. J. (Jan) Kappers
Factor.4.Change BV
 
Mevr. R.E.W. (Rafke) Cleutjens
DLV Intensief Advies BV (Uden)
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Arbeid en Personeel


We lezen het regelmatig in het nieuws: Extensivering in de landbouw. Daarbij bedoelt men niet alleen "minder", maar vaak ook een andere manier van dierwaardige vee houden. Overigens, in de akkerbouw en (glas)tuinbouw staan net zo goed veel veranderingen voor de deur. Denk aan minder toegestane gewasbeschermingsmiddelen, minder grote (zware) machines op het land en andere zaken komen razendsnel op de sector af en dat betekent meet regelmaat dat er niet minder, maar meer handen beschikbaar dienen te zijn. Zijn die handen beschikbaar? Zijn er naast de bekende arbeidspools ook nieuwe ontwikkelingen die voor agrarische ondernemers interessant kunnen zijn? En zo ja, welke acties dient een agrarisch ondernemer te doen en waarin dient de adviseur hem daarbij te ondersteunen?

Deze studiebijeenkomst gaat in op de arbeidsmarkt, de toekomst van arbeid qua vormen, beschikbaarheid en de randomstandigheden waaraan de agrarisch ondernemer en dus ook zijn adviseur (!) moet denken, wanneer er door extensivering of andere veranderingen in de bedrijfsvoering er meer arbeid nodig is.


Arbeid in Agro

Om een beeld te krijgen wat er op de agrarische ondernemer afkomt als het gaat om arbeid, schetsen Tycho van Bavel en Herke Bakker van Abeos (voorheen bekend als AB Oost) de veranderingen die in rap tempo op de agrarische sector in Nederland afkomen. Ondernemen is vooruit kijken en daarmee is het belangrijk dat de adviseur weet wat hier speelt. Het lijkt erop dat hier twee spanningsvelden samen gaan komen, die de uitdaging vormen. Enerzijds de vermoedelijk stijgende vraag van arbeid door de processen die momenteel in gang gezet worden en anderzijds de krimpende beschikbaarheid, de hogere eisen aan inzetten van (buitenlandse) arbeidskracht en de voorzieningen die hierbij steeds vaker vereist zijn. In het strategische wijzigen van de koers van de agrarische onderneming zal arbeid een essentieel onderdeel vormen.

Tycho en Herke nemen ons mee in de kansen en bedreigingen van arbeid binnen het ondernemingsplan. De EU stelt - zeker als het gaat om grensoverschrijdende arbeid - steeds hogere eisen. Denk hierbij ook aan seizoensinvulling en huisvesting. Vanuit Den Haag is er menig aanvullende regelgeving in de maak en CAO's vormen steeds vaker een basis om rekening mee te houden. Hoe doet men hierop een risico-inventarisatie bij deze veranderingen?
 

Leren van de Glastuinbouw

In de Glastuinbouw is men al langer bekend met veel personeel en wellicht kan hiervan geleerd worden door andere sectoren, die nu ook te maken krijgen met meer arbeidskrachten. Jacqueline Kroon (Glastuinbouw Nederland) kent de Glastuinbouwsector goed en vertelt ons niet alleen over de veranderingen die in deze sector ook nog volop plaats vinden, maar ook wat dit inhoudt voor de werkgeverspositie van een agrarisch ondernemer. Vanuit het rapport "Arbeid in de toekomst" (2020, Erik Pekkeriet en Gerben Splinter) is veel inzicht ontstaan waaraan  arbeid evenals goed werkgeverschap in de glastuinbouw moet voldoen. Daar waar deze sector al volop slagen heeft gemaakt, kan akkerbouw en veehouderij hier vast van leren.
 

Juridische aspecten arbeid

De regelgeving inzake arbeid in agrarische bedrijfsvoering wordt voortdurend aangescherpt en na het onder druk staan van buitenlandse arbeidskrachten tijdens de Corona periode, heeft de gewoonlijke gang van zaken een forse dosis extra regels opgeleverd rondom seizoensarbeid en de hiermee vaak gepaard gaande huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. Wat is de huidige stand van zaken en wat komt er (binnenkort) op ons af? Is er jurisprudentie op het vlak van agrarische arbeid, waar we als adviseurs van kunnen leren? Dat weten Thijs de Jong en Harjo Bakker van RWV advocaten ons nauwgezet uit te leggen.
 

Risico's indekken

Waar gehakt wordt vallen spaanders en waar gewerkt wordt zijn dus risico's. Voor de werkgever zaak om zich in te dekken en dus te verzekeren. Gerard Schepers (LTO Verzekeringen) en Melissa van de Kam (LTO Arbeidskracht) zet de zaken hierin op een rij voor adviseurs. Waar dient de werkgever aan te denken, als het gaat om zorg- en verzuimverzekeringen en in hoeverre zijn er schade- of aansprakelijkheidsverzekeringen die niet moeten worden vergeten. Wat zijn de gemiddelde kosten die hiermee gemoeid zijn? En zijn daarbij verschillen tussen buitenlandse arbeidskrachten en Nederlanders? Hoe ontplooi je als agrarisch ondernemer ook een goed werkgeverschap? Vragen die zij graag beantwoorden.

Aan het einde van deze studiebijeenkomst kun je in grote lijnen met de klant meedenken naar een toekomst waarin ingehuurde arbeid van groeiend belang worden. Heb je kennis van de gevolgen en de oplossingen bij het hebben en onderhouden van personeel en heb je je netwerk uitgebreid met contacten om de juiste strategische advisering te geven aan de agrarische ondernemer.
 

Disclaimer: de vab houdt zich het recht voor om activiteiten met te weinig deelnemers: 1. te verplaatsen in overleg met de sprekers/trainers/bijdrage leveraars; 2 te annuleren. uiteraard worden diegenen die zich wel hebben opgegeven hiervan op de hoogte gesteld op z'n laatste één week voor de datum waarop de activiteit plaats zou vinden.

 

Programma

14:00 uur  Ontvangst
14:30 uur  Opening dagvoorzitter
14:35 uur  Keynote Ontwikkelingen Arbeid in de Agro door Tycho van Bavel en Herke Bakker (Abeos - voorheen AB Oost)
15:30 uur  Leren van de Glastuinbouw door Jacqueline Kroon (Glastuinbouw Nederland)
16:15 uur  Pauze
16:45 uur  Arbeidszaken en de rechter door Thijs de Jong en Harjo Bakker (RWV advocaten)
17:30 uur  Risico's personeel indekken door Melissa van de Kam (LTO Arbeidskracht) en Gerard Schepers (LTO Verzekeringen)
18:15 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde