Studiebijeenkomst Bedrijfsbeëindiging: BBZ, Garantiefonds & advisering


Datum en tijd
16 juni 2015 14:30 tot 20:00
Locatie
Breevoort, Slaagseweg 4, Hoogland,
Termijn
12 juni 2015 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Kosteloos voor vab-leden
Kosteloos voor niet-vab-leden
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ir. J.G.J. (Jack) Beerkens RB
accon avm adviseurs en accountants
 
Dhr. J.A.H.M. (Jan) Bloo BC ab
Flynth adviseurs en accountants
 
Dhr. O. (Onno) Eijkelboom
EC Consultancy B.V.
Dhr. J.G.Th. (Johan) Geurts
OOvB adviseurs en accountants
 
Dhr. ing. J.W.M. (Jan) Hollewand
Flynth adviseurs en accountants
 
Dhr. mr. H.S. (Henk Steven) Kleinburink
Tap & van Hoff Notarissen
 
Dhr. ing. D.J. (Dick Jan) Koster ab
Alfa Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ing. G.E.J.M. (Guido) Nabben
Aelmans Adviesgroep
 
Dhr. J.P. (Jan Pieter) Popken ab
MKB Adviseurs Food & Agri
 
Dhr. ing. K.H. (Karel) Remmelink ab
Alfa Accountants en Adviseurs
Dhr. ing. H.J.C. (Eric) Smolders
Smolders AGRO Advies
Dhr. ing. H.G. (Erik) Versteeg RBc ab
Vallei Accountants Agri B.V.
 
Dhr. ing. J.P. (Jaap) de Vink
Jaap de Vink Agrogids
 
Dhr. ing. A.B.M. (Bert) Vrielink ab
Countus accountants + adviseurs
 
Dhr. ing. F. (Frans) van Wanrooij
ABAB Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ing. H.A.M. (Herman) van Welie ab
Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau LLP
 
Mevr. ing. E.A.M.C. (Esther) van den Wijngaart
ABAB Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ing. E.J.M. (Erik) Zandbelt ab
Countus accountants + adviseurs
 
Mevr. G.E. (Truke) Zeinstra
Truke Zeinstra, Mediation, Training en Coaching
De kaart wordt geladen…

 

Studiebijeenkomst Bedrijfsbeëindiging:BBZ, Garantiefonds & advisering

Door: Werkgroep Plant en Werkgroep Strategie

 

Momenteel besluiten veel agrarisch ondernemers om hun bedrijf te beëindigen. Voor adviseurs betekent dit vaak een intensief traject waarbij je tussen de bank, schuldeisers en ondernemer komt te staan. In deze bijeenkomst hoor je meer over de procedures en de trajecten, de mogelijkheden en de zaken waar je in de praktijk tegenaan loopt. Ook is er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over je rol en aanpak in dit soort trajecten.

Sommige ondernemers worden gedwongen tot bedrijfsbeëindiging, anderen willen het moment voor zijn. Hoe dan ook is er vaak een belangrijke rol voor de adviseur. Omdat dit voor veel adviseurs, vooral in de praktijk, nog onbekend terrein is, organiseert de vab deze bijeenkomst.

 

Financiële afwikkeling: rol overheid
Er zijn verschillende mogelijkheden om met de financiële afwikkeling om te gaan. Carlos Hoegen van RVO zal ons inhoudelijk bijpraten over de regels en opties.

Het Bbz (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) is een besluit waarover nog lang niet alles bekend is bij de meeste agrarisch adviseurs. Hoegen geeft in zijn presentatie uitleg. Liggen er voor ondernemers nog mogelijkheden binnen het ‘sociale vangnet’ van de Bbz of benutten we de mogelijkheden die het Bbz biedt wel voldoende? Ook de mogelijkheden van doorstart met een minnelijk traject komen aan bod.

Het Garantiefonds Landbouw is nog volop in ontwikkeling. Wel worden de kaders geschetst en kan Hoegen duidelijkheid geven over wat er inmiddels staat. Ook GLOW (Garantstelling Landbouwondernemingen Werkkapitaal) komt kort aan bod.

Rol van de advisering
Specialist op het gebied van begeleiding bij (gedwongen) bedrijfsbeëindiging is Onno Eijkelenboom van EC consultancy. Wat komt er allemaal over de ondernemer en zijn familie heen wanneer het bedrijf in zwaar weer belandt? Aan welke plichten dient hij te voldoen, maar ook wat zijn zijn rechten? Hoe reageer je op een ontkenningsfase en hoe ondersteun je bij de uiteindelijke moeizame acceptatie? De bedrijfsadviseur heeft hier een belangrijke en zeer gewaardeerde rol, gezien vanuit alle betrokken partijen (ondernemer, diens famile, maar ook bank en curator).

 

 

 

 

 

 

 

 


Nieuwbouw
Tot slot zal vanuit de werkgroep RO&M Erik Zandbelt (Countus) ingaan op het perspectief na bedrijfsbeëindiging. Wat als de buien zijn overgetrokken, wat komt er na de storm? Veel ruimtelijke zaken komen na een bedrijfsbeeindiging aan de orde en praktische mogelijkheden (bestemmingsplan aanpassing, regeling "vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), rood voor rood of de verkoop van rechten) kunnen de basis vormen van een meer behouden vaart naar de toekomst.

Er is uiteraard voldoende ruimte voor vragen en discussie. Hoe werkt dit in de praktijk? Welke haken en ogen zijn er? Waar moet je als adviseur op letten?

Programma:
14:30 uur Ontvangst
15:00 uur Welkom door de dagvoorzitter
15:05 uur Financiële afwikkeling: rol overheid (Carlos Hoegen - RVO)
16:30 uur Pauze
16:45 uur Begeleiding bij (gedwongen) bedrijfsbeëindiging (Onno Eijkelenboom & Ermelinda Brouwer - EC consultancy)
17:35 uur Perspectief na bedrijfsbeëindiging (Erik Zandbelt - Countus)
18:30 uur Discussie & Afsluiting
19:00 uur Buffet
20:00 uur Einde


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: