Studiebijeenkomst Grenzen aan Stikstofbeleid


Datum en tijd
15 maart 2022 14:30 tot 20:00
Locatie
Volgt,
Termijn
14 maart 2022 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden € 185,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. C. (Cor) van der Vaart ab
van der Vaart, Bedrijfsadvies en dienstverlening
 
Dhr. ing. J.M.L.C. (Hans) de Bie
Alfa Accountants en Adviseurs (Wageningen)
 
Dhr. ing. A.J. (Albert) Albers ab
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. ir. M. (Marco) te Grotenhuis MAB ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Barneveld)
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Grenzen aan Stikstofbeleid


Tijdens de overgang van 2021 naar 2022 zag een nieuw kabinet zijn gestalte en daarin viel op dat er naast een nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit er nu ook een speciale minister voor Stikstof en Natuur komt om het stikstofdossier in goede banen te leiden. Dat stikstof dus serieus aangepakt gaat worden, lijkt eerder een feit dan een fabel.

Op 1 juli 2021 ging de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in, die onder meer drie resultaatsverplichtingen voor stikstofreductie regelt:

  • in 2025 moet minimaal 40% van stikstofgevoelige (Natura 2000-) gebieden een gezond stikstofniveau hebben
  • in 2030 minimaal 50% en
  • in 2035 minimaal 74%.

De wet stimuleert om maatregelen te nemen die reductie bewerkstelligen of natuur herstellen. Ook staan er regels in voor tussentijdse monitoring en waar nodig bijsturing. Voor PAS melders en PAS vergunningvrij gestelden bepaalt de wet dat zij alsnog gelegaliseerd zouden moeten worden. Er is een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor het aspect stikstof mogelijk voor bepaalde bouw activiteiten. Dit komt terug in het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering, waarin fases, normen en andere details van de aanhangige processen worden benoemd.
 

Gevolgen voor de landbouw

Het kabinet legt met deze wet vast dat de natuur sterker wordt en de stikstofdepositie omlaag gaat. Voor de landbouw betekent dit een omslag naar toekomstbestendige (kringloop)landbouw met zo min mogelijk emissies. Er komen middelen voor investeringen in duurzame stallen, minder eiwit in veevoer en betere mestaanwending. Er komt een Omschakelprogramma duurzame landbouw om boeren te helpen deze stappen te zetten. Voor boeren die vrijwillig willen stoppen komt ook geld beschikbaar. Hans Dirksen (DMS) zet de zaken die van belang zijn voor de Nederlandse agrariërs voor ons op een rij.
 

Uitvoering wet en besluit

De in Den Haag opgestelde wetten en besluiten worden inmiddels in de provincies tot uitvoering gebracht, waarbij de mogelijkheid voor extern salderen is in veel provincies geopend, maar met onderlinge verschillen. Dat leidt her en der nu al tot juridisch getouwtrek, waarbij langzamerhand duidelijk wordt, dat het beleid nog lang niet zo waterdicht is als de makers ervan zouden willen. Paul Bodden (Hekkelman Advocaten) deelt zijn ervaringen op dit vlak met ons in en vertelt over de hierin nu bekende jurisprudentie. Zijn er bijvoorbeeld verschillen op het vlak van vergunningen en stikstofrechten tussen eigenaarschap van de grond of voor pachters / verpachters? Wat staat al vast te staan en waar zijn zaken nog niet duidelijk gezien vanuit het perspectief ?
 

Stikstof en advisering

In dit beweeglijke landschap sta jij als adviseur en wordt er heel wat van je gevraagd door de klant. Zij willen verder met agrarisch ondernemen en komen bij hun adviseur voor uitleg wat verstandig is te doen en hoe dat dan gaat uitwerken. In de wet stikstofreductie en natuurverbetering en de aangaande besluiten kun je bedreigingen zien, maar zijn ook volop kansen. Bert Lowijs (Alfa accountants en adviseurs) is in deze materie als adviseur bedreven en legt uit wat je in de adviespraktijk tegen kunt komen. Uiteraard is dit situatie-afhankelijk, maar aan de hand van enkele cases wordt al snel een beeld duidelijk waaraan je aandacht dient te besteden en waar enige voorzichtigheid nog geboden is.

Programma

14:30 uur  Ontvangst
15:00 uur  Opening door dagvoorzitter
15:05 uur  Gevolgen voor de landbouw door Hans Dirksen (DMS)
15:45 uur  Uitvoering wet en besluit door Paul Bodden (Hekkelman Advocaten)
16:30 uur  Pauze
17:00 uur  Stikstof en advisering door Bert Lowijs (Alfa accountants en adviseurs)
17:45 uur  Ruimte voor vragen / discussie
18:00 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur Einde