Studiebijeenkomst Het nieuwe GLB en de Ecoregeling


Datum en tijd
29 september 2022 14:00 tot 20:00
Locatie
Congrescentrum Bouw & Infrapark, Ceintuurbaan 2 Harderwijk
Termijn
28 september 2022 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 195,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. J.M.L.C. (Hans) de Bie
Alfa Accountants en Adviseurs (Wageningen)
Dhr. ing. J. (Jan) Looman
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Houten - 587)
 
Dhr. B.H.E. (Boudewijn) Krabben
Countus accountants + adviseurs (Groenlo)
 
Dhr. N.G. (Coen) Knook ab
Coen Knook Advies & Bemiddeling
 
 
Dhr. ing. A.A.M. (André) Willems
Willems&Wetens AgroAdvies
Dhr. ing. C. (Sjon) de Leeuw
PPP-Agro Advies West BV
Dhr. ing. J. (Jan) van der Vegt
Alfa Accountants en Adviseurs (Hoogeveen)
 
 
Dhr. C. (Cees) van Klinken
Countus accountants + adviseurs (Hardenberg)
 
Dhr. ing. B.G.J. (Bert) Mateman RB
Matenman advies en administratie C.V.
 
Dhr. ing. R.J.H. (Ronald) Lenferink AA
Lenferink Paus accountants en adviseurs
Mevr. D. (Dorien) Meijer
Lenferink Paus accountants en adviseurs (introducee Ronald Lenferink)
 
Mevr. L.J. (Lidian) Bruining van den Berg
trippel aaa (Stadskanaal)
Dhr. ing. H. (Homme) Zwiep
trippel aaa (Stadskanaal)
Dhr. M. (Marcel) van den Heuvel
trippel aaa (Stadskanaal) (introducee Lidian Bruining van den Berg)
Anonieme aanmelding
Mevr. A.E.M. (Akkelien) Hettinga
Alfa Accountants en Adviseurs (Leeuwarden)
 
Dhr. ing. R.H.M. (Rolf) Beex RBc ab
Beex Agrarisch Advies B.V.
 
Dhr. ing. G.C. (Cor) van de Burgwal ab
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
Dhr. ing. A.A. (Alfred) Gemmink
Niessink & Partners
Dhr. H.H. (Johan) Dinkelman
Niessink & Partners (introducee Alfred Gemmink)
 
Mevr. ing. A. (Bertha) Faber-Wiersma
Van Balen Boekhoudburo
 
Dhr. ing. H. (Henk) Blauw
Countus accountants + adviseurs (Assen)
 
Dhr. ing. Pot (Jolte) Pot
Factor.4.Change BV
 
Dhr. ing. J. Y. (Jan Yme) Visser RBc
Van Balen Boekhoudburo
 
Mevr. ir. I. (Ina) Visser
Alfa Accountants en Adviseurs (Barneveld)
Dhr. ing. M.J. (Martin) Mourik
Alfa Accountants en Adviseurs (Gorinchem)
 
Dhr. J.A.H.M. (Jan) Bloo ab BC
Bloo Bedrijfsadvies
 
Dhr. J. (Jan) van der Linde Msc RBc
Bijlsma & Van der Linde Agro Advies (Blokzijl)
 
Dhr. W.C. (Niels) Bikker
Hans Rietveld Agrarisch Advies BV
 
Dhr. ing. K.J. (Klaas Jan ) Janssen
D&U accountants en adviseurs
 
Dhr. G.G. (Gernand) Hekman
Bilanx Adviseurs B.V.
 
Dhr. ing. H. (Herman) Hofstee
D&U groep Accountants & Adviseurs
 
Dhr. (Thomas) Kruders
DLV Intensief Advies BV (Deventer)
 
Dhr. ing. R.H.G. (Roy) Uffing
Kanstruct Bedrijfsadvies
Mevr. J. (Jacoline ) Hamming
Countus accountants + adviseurs (lidmaatschap in proces)
 
 
Dhr. ing. R. (Rinus) Wientjens ab
Flynth adviseurs en accountants (Zwaagdijk)
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Het nieuwe GLB en de Ecoregeling


Per 1 januari 2023 is het nieuwe GLB van kracht en komt er heel wat op boer en tuinder af. Een ragfijn op elkaar inwerkend systeem van regelingen, bepaald in praktijktoetsen die de Goede Landbouw Milieu Condities (GLMC's) en het Agrarische Natuur en Landschapsbeheer (ANLB) van Europa in o.a. ecoregelingen vertalen naar de ondersteunende subsidies van de boer. RAGFIJN, want de complexiteit van het gehele systeem doet menigeen duizelen. Tijd dus dat de agrarisch adviseur er de hoed en rand van leert kennen, wat precies het doel is van deze vab studiebijeenkomst!
 

Over nGLB, NSP, GLMC's en ANLB

Binnen het Nationaal Strategisch Plan (NSP) mag Nederland, binnen bepaalde voorwaarden, in grote mate zelf bepalen hoe de Ecoregeling worden ingericht. Waarom komt Europa hiermee en hoe is Nederland hier vervolgens mee aan de slag gegaan? Want uiteindelijk moet er toch gewoon voldaan aan de doelen in het nieuwe GLB. Een onderdeel daarvan is de Ecoregeling, welke diverse verbanden heeft met de andere onderdelen van het NSP en GLB. Een stimuleringsregeling, die - wanneer op de juiste manier ingezet - van betekenis zal zijn voor natuur, een duurzame bedrijfsvoering evenals het inkomen van de boer! Alex Datema (BoerenNatuur) is nauw betrokken geweest bij de praktijktoetsen op diverse bedrijven in Nederland en legt ons uit hoe dit systeem in elkaar steekt en welk doel de beleidsmakers voor ogen hebben.
 

Ecoregeling in detail

Het NSP is nog niet definitief vastgesteld, waardoor er nog (detail)wijzigingen in onder andere de Ecoregeling kunnen plaatsvinden. Maar een basisset voor de komende vijf jaar is inmiddels duidelijk en daaraan kan jouw klant als agrarisch ondernemer vrijwillig deelnemen. Door het nemen van bepaalde maatregelen op zijn bedrijf en in zijn bedrijfsvoering komt hij/zij dan, naast de basispremie, in aanmerking komen voor steun vanuit de Ecoregeling. Hoe deze details hun werking geven zal Thijs Fikken (Aequator) vanuit zijn expertise in de praktijktoetsen uitleggen, zodat een beeld ontstaan hoe en waarom jouw klant zich al dan niet in moet laten met de Ecoregeling. Alles valt of staat met het voldoen aan de conditionaliteit (basisvoorwaarden). Aangezien dit ook al verplicht is als u de basispremie wilt ontvangen, valt er vaak al snel ook iets met de Ecoregeling te behalen. Hierbij zal hij aan de hand van praktijkvoorbeelden, het inpassen van de Ecoregeling in de bedrijfsvoering van een agrarische onderneming, met de groep doornemen.

Met deelname aan de Ecoregeling kun je punten scoren op een vijftal duurzaamheidsthema’s. Je krijgt vanuit de Ecoregeling in feite een vergoeding (premie) voor het uitvoeren van bepaalde (maatschappelijke) diensten. Het systeem legt eerst een basis met dit puntensysteem, welke bepaalt of het agrarisch bedrijf voldoet aan de instapeis. Daarna kan er middels een onderverdeling van de genomen maatregelen naar duurzaamheidthema, in een via RVO beschikbaar gestelde simulatietool worden toegepast, waaruit dan de premies duidelijk worden. Rinus Wientjens (Flynth adviseurs en accountants) kent deze simulatietool, maar gebruikt zelf als adviseur ook andere handige instrumenten, die hem meer inzicht in onderlinge verbanden laat zien. Hij neemt ons mee in de toekomstige praktijk van het verwerken van gegevens in de Ecoregeling module, waardoor jij als adviseur straks begrijpt hoe een optimale setting gegenereerd kan worden bij de klant. Ook hij zal aan de hand van voorbeelden van agrarische ondernemingen laten zien wat de effecten zijn van het gebruiken van de Ecoregeling. Uiteraard komen bij zowel Thijs als Rinus verschillende soorten landbouwondernemingen aan de orde.

Let wel: per thema is er dus vanuit de basis al een minimumaantal punten aanwezig en ook vereist. Het aantal minimaal te behalen punten wordt gerelateerd aan de oppervlakte van het bedrijf. Echter, hoe groter het bedrijf (oppervlakte), des te meer punten een bedrijf per thema moet behalen om aan de instapeis te voldoen. Ook is de premie afhankelijk van de klasse waarin het bedrijf valt. Er gelden drie klassen: brons, zilver en goud. Aan elk van die klassen hangt een ondersteunende premie per hectare. Dit geheel doorgrond je aan het einde van de dag om zodoende in de aanloop naar de invoering van het nieuwe GLB, je klant op de best mogelijke wijze te ondersteunen.

Programma

14:00 uur  Ontvangst
14:30 uur  Welkomstwoord van dagvoorzitter
14:35 uur  "Over GLB, NSP, GLMC's en ANLB" door Alex Datema (BoerenNatuur)
15:30 uur  "Ecoregeling in detail - deel 1" door Thijs Fikken (Aequator)
16:30 uur  Pauze
17:00 uur  "Ecoregeling in detail - deel 2" door Rinus Wientjens (Flynth adviseurs en accountants)
18:00 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:30 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde