Studiebijeenkomst Kringlooplandbouw en KPIs


Datum en tijd
8 februari 2024 14:00 tot 20:00
Locatie
De Eemlandhoeve, Bisschopsweg 7 3752 LK Bunschoten-Spakenburg
Termijn
7 februari 2024 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 195,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
Dhr. drs. ir. E.H.A. (Edwin) Oonk ab
Flynth adviseurs en accountants (Arnhem)
 
Dhr. ing. M.A.M. (Marc) Strikkeling
ABAB Agro Advies (Boxmeer)
 
Dhr. (Michiel) Meindertsma
DLV Rundvee Advies BV (Drachten)
 
Mevr. ir. I. (Ina) Visser
Alfa Accountants en Adviseurs (Barneveld)
 
Dhr. ing. J.M.L.C. (Hans) de Bie
Alfa Accountants en Adviseurs (Wageningen)
 
Dhr. ing. R. (Rinus) Wientjens ab
Flynth adviseurs en accountants (Zwaagdijk)
 
Dhr. ing. K.J. (Klaas Jan ) Janssen
D&U accountants en adviseurs
 
Dhr. (Tom) Baak
DLV Rundvee Advies BV (Deventer)
 
Dhr. J.W. (Johan) de Vos
Geling Advies BV
 
Dhr. ing. H. (Hans) Scholte ab
Flynth adviseurs en accountants (Schagen)
 
Dhr. ing. A.T. (Atze) Abma
Opstal Agrarisch Huisvestingsadvies
 
Dhr. (Ids) van der Ploeg
Friese Milieu Federatie (FMF)
 
Dhr. P.J. (Peter) Houtsma
Houtsma Agro Consultancy
 
Dhr. ing. Pot (Jolte) Pot
Factor.4.Change BV
 
Dhr. ing. W. (Wim) van de Geest
K&G Advies - Provincie Utrecht - introductie
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Kringlooplandbouw en KPI's

Stand van zaken over integrale doelsturing en toekomstperspectieven voor de boer

Kringlooplandbouw groeit en bloeit en tegelijkertijd is er ook nog veel onduidelijkheid wat het nu precies is. Het Ministerie van LNV heeft een consortium van kennisinstellingen de opdracht gegeven het uit te werken, zie: www.wur.nl/kpi. Het is vertaald naar integrale doelsturing via een set van kritische prestatie indicatoren (KPI’s). De bedoeling is dat de boer ruimte houdt in het kiezen van maatregelen en dat de mogelijkheid ontstaat om (gestapeld) te belonen en te waarderen voor betere prestaties. De melkveehouderij, de zuivel, werkt al langer met KPI’s en in de akkerbouw is men recentelijk ook gestart. Inmiddels zijn er ook al beloningsregelingen in veel provincies, zelfs vrijstellingen op basis van KPI’s en geeft bijvoorbeeld de Rabobank een rentekorting. Ongetwijfeld heeft elke adviseur wel een klant die hier vragen over gaat stellen, of je nu algemene agrarische bedrijfsbegeleiding doet of werkzaam bent als gewasbeschermingsspecialist.

In deze studiebijeenkomst nemen we de stand van zaken rondom Kringlooplandbouw onder de loep. Hierbij leer je als adviseur de KPI's te doorgronden, zodat je die bij de klant ook kunt brengen als monitoringsinstrument. Hij/zij kan hiermee dan meetbaar zijn emissies beperken, grond verduurzamen en circulaire landbouw nastreven evenwel dit instrument inzetten tot een meerwaarde in de bedrijfsvoering en prijs van het eindproduct. Afnemers vragen namelijk steeds vaker naar de resultaten van de KPI's.
 

Tonen & belonen

KPI’s maken duurzaamheidsprestaties op individueel bedrijfsniveau meetbaar zodat een agrarisch ondernemer ook de waardering kan claimen in welke mate hij/zij bijdraagt aan verduurzaming. Tijdens deze studiebijeenkomst geven we een update inzake de KPI’s voor kringlooplandbouw en brengen we (een deel van) deze KPI's in beeld. Note: we zoomen in deze studiebijeenkomst in op de melkveehouderij.

De Kringloopwijzer brengt al vele jaren een hele serie KPI-scores voor de melkveehouder in beeld en geeft zo inzicht in de bedrijfsvoering. KPI’s als ammoniak- en broeikasgasemissies worden echter steeds belangrijker. KPI’s zijn ook op een lager detailniveau uit te rekenen. Zo kan met ureum en weidegang ook een goede inschatting gemaakt worden van de ammoniakemissies vanuit de stal. Frank Verhoeven  (Boerenverstand) zal de laatste ontwikkelingen van KPI’s en de Kringloopwijzer schetsen. Het is van belang dat adviseurs dit meenemen naar hun melkveehouders, zodat tijdig maatregelen in de juiste richting kunnen worden genomen.
 

Kansen voor  Kringlooplandbouw

Hoe een veranderde bedrijfsvoering zich vertaalt naar lagere kosten en hogere opbrengsten weet Wim van de Geest (K&G advies) als geen ander. Hij ziet in de praktijk dat er beduidende effecten gerealiseerd worden op een hogere melkprijs en lagere kosten via bijvoorbeeld het rantsoen. De verschillen op bedrijfsniveau zijn groot en lijken ook steeds groter te worden. De eerder geschetste beloningsstrategieën op basis van KPI’s worden steeds interessanter voor agrarische ondernemers. Vanuit het macro-economisch perspectief zoomt Wim in naar bedrijfsniveau.

Logobalk Kringlooplandbouw en KPI's  

In de praktijk

Pieter Brouwer uit Bunschoten-Spakenburg is als onderzoeksbedrijf met zijn melkveehouderij betrokken bij het Netwerk praktijkbedrijven en heeft al diverse stappen ondernomen en deelt dit succes graag met ons. Daarin zal hij de te nemen hobbels niet weglaten, want dat veranderingen niet eenvoudig zijn, mag voor velen duidelijk wezen. Daartegenover staan echter interessante resultaten, die Pieter met trots kan laten zien, dankzij die nieuwste KPI's. Let wel: daar zijn die KPI's tenslotte voor bedoelt, want hiermee wordt op bedrijfsniveau meetbaar gemaakt welke stappen tot welke emissiereducties leiden. Juist daarmee kan men dan borgen bij afnemers en instanties, dat er daadwerkelijk aan een duurzame toekomst wordt bijgedragen.

Kringlooplandbouw actieplan Utrecht

Voor meer informatie klik hier!

Programma

14:00 uur  Ontvangst
14:30 uur  Welkomstwoord
14:35 uur  Update Kringlooplandbouw door Frank Verhoeven (Boerenverstand)
15:30 uur  KPI's maken meetbaar door Wim van der Geest (K&G advies)
16:00 uur  Pauze
16:30 uur  Vervolg KPI's maken meetbaar
17:00 uur  Praktijkvoorbeeld melkveehouderij door Pieter Brouwer (Melkveehouder)
17:45 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:00 uur  Afsluiting en Buffet
20:00 uur  Einde