Studiebijeenkomst Meer Rendement met Melkvee


Datum en tijd
22 september 2020 14:30 tot 19:30
Locatie
Congrescentrum Bouw & Infrapark, Ceintuurbaan 2 3847 LG Harderwijk
Termijn
21 september 2020 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 175,- excl. BTW
Niet leden € 320,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
 
Dhr. ing. G.E.J.M. (Guido) Nabben
Aelmans Adviesgroep
 
Dhr. ing. J.C.A. (Jaap) Gielen ab
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. ing. G.H. (Gert) Nieuwenhuis
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Groenlo - 452)
 
Dhr. ing. G. (Gijsjan) Coers
Nieuw Veldhoen Accountants & Adviseurs
 
Dhr. ir. W.J.F. (Watse) van Balen
Van Balen Boekhoudburo
 
Dhr. ing. C. (Cor) van der Vaart ab
van der Vaart, Bedrijfsadvies en dienstverlening
 
Dhr. ing. A.A. (Ariean) Westeneng ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Dodewaard)
 
Dhr. ing. B.P.L. (Leo) Tromp AA
Niessink en Partners Accountants & Adviseurs
 
Dhr. ing. H.D. (Dirk) Slagman
Flynth adviseurs en accountants (Raalte)
 
Dhr. ing. H. (Herman) Smit
Herman Smit advies
 
Dhr. (Eric) Bouwman
DLV Rundveeadvies BV (Uden)
 
Dhr. ing. H. (Herald) Aalderink MAB ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Hoogeveen)
 
Dhr. ing. D.J. (Dick Jan) Koster ab
PPP Agro Advies West BV
 
Dhr. ing. P.J. (Pietjan) de Jong
PPP-Agro Advies West BV
 
Dhr. ing. H. (Hans) Scholte ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Schagen - 720)
 
 
Dhr. ir. W.J. (Gerwi) Engberts
Engberts Adviseurs
 
Dhr. ing. G. (Gerrit) de Lange ab
Countus accountants + adviseurs (Ommen)
 
 
Dhr. ing. R. (Rinus) Wientjens ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Zwaagdijk - 740)
 
Dhr. ing. B.C. (Bor) Houwers
Alfa Accountants en Adviseurs (Zelhem)
 
Dhr. ing. J.J. (John) Daalhuizen
Alfa Accountants en Adviseurs (Gorinchem)
Dhr. ing. J. (Jan) Looman
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Houten - 587)
Dhr. ing. F.J. (Erik) Middelveldt MAB
Countus accountants + adviseurs (Steenwijk)
 
Dhr. ing. A.D. (Allart) van Zetten
ABN AMRO Bank N.V. (Amersfoort)
 
Dhr. ing. E.W.M. (Eric) van den Hengel
Durable Dutch Consult B.V.
 
Mevr. ir. W.A.H. Schipper
WYMOS Dienstverlening & Advies
 
Dhr. ing. P.J.M. (Peter) Rondeel ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Zelhem)
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Meer Rendement met Melkvee


Na het vrijgeven van het melkquotum en de intrede van fosfaatrechten is het voor de melkveehouder in Nederland een steeds grotere uitdaging om meer rendement te halen uit het melkvee dat hij/zij heeft. Ook speelt de periferie, toeleverende bedrijven en innovaties hierin een grote rol en dat maakt het de boer, evenals zijn adviseur, niet altijd even gemakkelijk. Keuzes te over in verbreding, omschakelen of het optimaliseren van de bestaande melkstromen dienen voor het financieren van het geheel degelijk te worden afgewogen en deze vab studiebijeenkomst geeft hier meer inzage in. Bekijken we alle mogelijkheden? Neen! Dat zou een onmogelijke opgave zijn, maar we spitsen het toe op drie specifieke oplossingen tot het komen van een beter rendement. Aan de agrarische bedrijfsadviseur de taak om te zien of, en zo ja, welke van de oplossingen voor zijn klant interessant kunnen zijn.

 

Optimalisatie melkstromen

Het verwerken van de melkstroom kan op verschillende manieren verduurzaamd worden tot producten, waarvan de herkomst transparant is. In deze vorm van productieketen staan maatschappelijke wensen centraal, zoals de optimalisatie van de weidegang, huisvesting en bodembeheer. Farmel heeft hiermee inmiddels een flinke dosis ervaring en de groep deelnemende melkveehouders die hier heil in zien is nog steeds groeiende. Germ Bruinsma legt uit wat de voordelen zijn om jezelf op te laten nemen in zulke programma's en waaraan je dan zoal moet voldoen, maar ook, wat je terug mag verwachten. Het strategische inzetten van zichtbaar duurzamere melkstromen heeft zich bewezen met duidelijke meerwaarde in de markt en voor de aangesloten melkveehouders.

 

Verbreding met wind en zon

Bart Schuitema of Tim van Kruijs van E.A.Z. Wind komt ons vertellen over het besparen op de energierekening door te investeren in duurzame energie. Daarbij is de windmolen een belangrijke basis in Nederland, waar over het algemeen de wind veelvuldig aanwezig is. Om de energie gelijkmatig te oogsten, vullen we deze tegenwoordig vaak aan met zonnepanelen. Maatschappelijk draagvlak wisselt bij windenergie nogal, vanwege de grootte van de reguliere windmolens. Hierop speelt E.A.Z. Wind in met een kleiner en duurzamer type. Tenslotte dient de overweging om energie-onafhankelijk te worden ook gericht te zijn op de energiemarkt gericht zijn, die sterk in ontwikkeling is.

 

Omschakelen

Tenslotte is er die Kringlooplandbouw, waar zoveel over gesproken wordt, maar nog zoveel onduidelijk over is. We nemen er een voorschot op in de omschakeling (in dit voorbeeld naar biologisch) met de bedrijfsontwikkeling die Wilfried Groot Koerkamp heeft ervaren op zijn melkveehouderij. Hij zal zich toespitsen op alles waarbij binnen het omschakelen naar biologisch allemaal gelet moet worden. Op zijn boerderij in de Flevopolder, melkt hij honderd melkkoeien. CZ Rouveen verzuivelt zijn melk tot “Boer Wilfried” kaas die onder private label bij de Lidl in het schap ligt. Wilfried heeft een samenwerking met een tweetal bio akkerbouwers waardoor het kringloopbedrijf zijn meerwaarde genereert. Mest intern met positief saldo afzetten en voedergewassen telen als rustgewas in het bouwplan van de akkerbouwer geeft naast de kringloop wens ook een financiële win-win. Een totaal concept dus als finale in deze studiebijeenkomst.

 

Programma

14:30 uur Ontvangst
15:00 uur Opening door de dagvoorzitter
15:05 uur Optimalisatie melkstromen door Germ Bruinsma (Farmel)
15:50 uur Verbreding met Wind door Bart Schuitema (EAZ Wind)
16:30 uur Pauze
17:00 uur Omschakelen naar biologisch door Wilfried Groot-Koerkamp
17:45 uur Mogelijkheid tot vragen of discussie
18:15 uur Afsluiting en buffet
19:30 uur Einde