Studiebijeenkomst: Mestvergisting & meer


Datum en tijd
5 oktober 2017 14:00 tot 20:00
Locatie
Mestvergistingslocatie Beltrum, Deventer Kunstweg 2a 7156 NW Beltrum
Termijn
28 september 2017 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 185,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
5
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. J.M.L.C. (Hans) de Bie
Alfa Accountants en Adviseurs (Wageningen)
 
Dhr. ing. H.J.T. (Joan) Jansen ab
Flynth adviseurs en accountants (Doetinchem)
 
Dhr. ing. F.J. (Jan) van der Haar ab
Countus accountants + adviseurs (Hardenberg)
 
Dhr. ing. A.B.M. (Bert) Vrielink ab
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. ing. B.W. (Bas) Klompenhouwer ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Zelhem)
 
Dhr. ing. R. (Rudolf) Somsen ab
Countus accountants + adviseurs (Mill)
 
Dhr. ing. G.H. (Gert) Nieuwenhuis
Flynth adviseurs en accountants (Groenlo)
 
Dhr. ing. H.D. (Dirk) Slagman
Alfa Accountants en Adviseurs (Nijverdal)
 
Dhr. ir. Q.G.W. (René) van den Oord ab
MKB Adviseurs Food & Agri (Doetinchem)
 
Dhr. G. (Gerrit) Nijenhuis
ABN AMRO Risk management Commercial Clients, Retail & Private Banking
 
Dhr. ing. D.A. (Dave) te Woerd MAB
Flynth adviseurs en accountants (Doetinchem)
 
Dhr. ing. J. (Jan) Kappers
Alfa Accountants en Adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. H.F. (Frans) Evers
Advies&Bemiddeling Frans Evers
 
Dhr. ing. T. (Teus) Kool
ComponentAgro B.V.
 
Dhr. ing. P.A.A.M. (Pascal) Peeters
Peeters Financieel en Vastgoedadvies
 
Dhr. ing. J.W. (Johan) van Dragt
Rabobank Enschede-Haaksbergen
 
Dhr. ing. F.F. (Freddy) van Ditshuizen ab MAB
Flynth adviseurs en accountants (Lochem)
 
Dhr. J.G.Th. (Johan) Geurts
OOvB adviseurs en accountants
 
Dhr. R (Ronald) Struik
RUD Drenthe
 
(Harm) Folkers
ABN Amro Bank N.V. (Zutphen)
 
Dhr. ing. H.T. (Huub) Frons
Hendriksen, Accountantskantoor B.V.
 
Dhr. ing. D.J.W. (Dijan) Bruins ab
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. ing. P.G.M. (Peter) Zanderink
Rabobank Twente Oost
 
Dhr. ing. H.G. (Herman) Vrielink ab
Boschland Accountants & Adviseurs
 
Dhr. ing. E.W.M. (Eric) van den Hengel
Durable Dutch Consult B.V.
 
Dhr. ir. W.J. (Gerwi) Engberts
Engberts Adviseurs
 
Mevr. ir. I. (Ina) Visser
Alfa Accountants en Adviseurs (Barneveld)
Dhr. J. (Jelle) Niehoff
Alfa Accountants en Adviseurs (Nijverdal
 
Dhr. ing. Pot (Jolte) Pot
Alfa Accountants en Adviseurs (Zwolle)
De kaart wordt geladen…

Mestvergisting & meer

Mestoverschotten, derogatie, fosfaatregelgeving... de vakbladen staan er vol van. Maar denken we nu in problemen of denken we in oplossingen? Ooit was er de uitspraak "mest is goud waard" en hoewel mest misschien geen goud meer waard is, is het zeker wel een bruikbaar goedje. Mest- en mineralenoverschotten, waar politiek en maatschappij paal en perk aan willen stellen, bieden ook mogelijkheden en kansen. Mestvergisting ten behoeve van nieuwe vormen van energie, bijvoorbeeld. Bewerkelijk, dat zeker, maar een anderzijds een milieubewust en maatschappelijk doel van een afvalstroom. Maar er is meer mogelijk met dat teveel aan mest en mineralen. Tijd voor een vab-studiebijeenkomst over mestvergisting en andere oplossingen voor het 'probleem'.

 

Meet the mest(vergisting)

Niets verheldert zo als een praktijkvoorbeeld. In deze studiebijeenkomst mogen we een kijkje nemen bij de mestvergistingsinstallatie van Groot Zevert in Beltrum. Sinds 2004 werken ze hier aan een oplossing middels mestvergisting voor de veehouders in de EURegio Achterhoek, Twente en grensoverschrijdend in Duitsland. Bij de biovergister van Groot Zevert is nu ook de eerste Nederlandse ‘Groene Mineralen Centrale’ in aanbouw (zie bijlage hieronder).

Het doel van de nieuwe centrale is te komen tot een duurzame en economisch haalbare oplossing voor de verwerking en afzet van mest en organische afvalstromen. Groot Zevert werkt al een aantal jaren samen met een aantal vooraanstaande bedrijven en instellingen aan een procedé om waardevolle mineralen uit de mest te halen. Bij dit fractioneren, ontleden ze de mest na de vergisting in stikstof-, fosfaat, en kaliummeststoffen, schoon (loosbaar) water en organisch materiaal.

 

Meer mogelijk maken met mest

Mest neemt in de natuurlijke kringloop een belangrijke plek in. Tegenwoordig is het aan de mens om de mest zijn plek te geven en daar zijn ook steeds meer oplossingen voor. Mest is een middel om de bodem te verrijken, dat hadden onze voorvaderen op de arme zandgronden allang ontdekt. Teveel mest is juist weer funest voor die bodemvruchtbaarheid. Maar mest is nu ook brandstof (energie) die kan worden omgezet naar elektriciteit of warmte. Inmiddels zijn er tal van andere mogelijkheden voor mest en de individuele bedrijfssituatie bepaalt welke (combinatie) van oplossingen efficiënt is voor de (melk)veehouder. Jaap Uenk (Dofco) zet alles op een rij.

 

Jumpstart, aan de slag met monovergisting

Coöperatie Jumpstart staat voor het effectief inzetten van groene energie uit mest. Dankzij samenwerking is het voor melkveehouders aantrekkelijker een eigen monomestvergister op het bedrijf te exploiteren, groene energie te produceren en daarmee de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Zo worden de sector en het melkveebedrijf sterker en toekomstbestendig. Jan-Willem Straatsma (Friesland-Campina) vertelt ons erover en laat ons het model achter het Jumpstart zien. Bij melkveehouders met de juiste drive en achtergrond kan het een goede keus zijn om monomestvergisting in te zetten. Wie weet past een klant van jou hier precies bij?

 

Mest, mineralen, markt en money

Hans van den Boom reflecteert tenslotte op de verschillende mogelijkheden om het mest- en mineralenoverschot te reduceren. Markgerichtheid, flexibiliteit en eenvoud zijn de voorwaarden om tot een bedrijfseconomisch verantwoorde route te komen. Hoe zit de markt van mest en mineralen in elkaar? Ga je voor mestco-vergisting, mestmonovergisting of alleen mestverwerken? Hoe verhouden de verschillende methodes zich ten opzichte van elkaar als het gaat om kosten en baten? Als relatiemanager Innovatie F&A en Duurzame Energie bij de Rabobank heeft hij als geen ander kijk op de ontwikkelingen binnen deze wereld en kent de kansen die zich hier voor agrarisch Nederland voordoen.

 

Programma

13:30 uur  Verzamelen excursielocatie in Beltrum
13:45 uur  Rondleiding Vergisting Groot Zevert in Beltrum
Excursielocatie: Deventer Kunstweg 2 a in Beltrum
15:15 uur  Verplaatsing naar vergaderlocatie Boerderij Kraanswijk, Klaverdijk 3 in Groenlo
15:30 uur  Ontvangst met koffie
15:45 uur  Meer mogelijk maken met mest door Jaap Uenk (Dofco)
16:30 uur  Mogelijkheden monovergisting door Jan-Willem Straatsma over Jumpstart
17:15 uur  Pauze
17:45 uur  Mest, Markt en Money door Hans van der Boom (Rabobank) 
18:30 uur  Mogelijkheid tot vragen en discussie
18:45 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde