Studiebijeenkomst nieuwe GLB en 7de actieprogramma


Datum en tijd
8 maart 2022 14:30 tot 20:00
Locatie
Congrescentrum Bouw & Infrapark, Ceintuurbaan 2 Harderwijk
Termijn
7 maart 2022 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 185,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. R. (Rinus) Wientjens ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Zwaagdijk - 740)
 
Dhr. ing. D.A. (Dave) te Woerd MAB
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Groenlo - 452)
 
Dhr. ir. E.F.J. (Jeroen) van den Hengel ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Wageningen)
 
Dhr. ir. J. (Johan) Achten
Achten BV - LIBA
 
Dhr. B.H. (Erik) Beumer
Beumer Agro Service
 
Dhr. ing. S.G. (Sjoerd) Bootsma FFP ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Geldermalsen - 603)
 
Mevr. ing. M.E. (Marloes) ter Woerds Msc
Alfa Accountants en Adviseurs (Nijverdal)
 
Dhr. (Paul) Blokker
DLV Rundvee Advies BV (Vianen)
 
Dhr. ing. F.F. (Freddy) van Ditshuizen ab MAB
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Lochem - 407)
 
Dhr. N.G. (Coen) Knook ab
Coen Knook Advies & Bemiddeling
 
Dhr. ing. R.H.M. (Rolf) Beex RBc ab
Beex Agrarisch Advies B.V.
Dhr. Derksen (Rein) Derksen
Flynth Adviseurs en Accountants
 
Dhr. C. (Cees) van Klinken
Countus accountants + adviseurs (Hardenberg)
 
Dhr. ing. P.J.M. (Peter) Rondeel ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Zelhem)
 
Dhr. H.-W. (Hein-Willem) Leeraar ab
Hein-Willem Leeraar & partners
 
Dhr. ing. R.J.H. (Ronald) Lenferink AA
Lenferink Paus accountants en adviseurs
Dhr. ing. J. (Jan) Looman
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Houten - 587)
 
Dhr. (Adriaan) Dubbeldam
DLV Rundvee Advies BV (Uden)
 
Dhr. ing. A.B. (Arjan) Strootman ab
AgroAdvies Oost-Nederland
 
Dhr. R. (Richard) Schaft
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Zwaagdijk - 740)
 
Dhr. ir. J.P.H. (Joost) Hooijman ab
Koenen en Co Subsidieadviseurs BV
 
P.J.G.M. (Patrick) Hendrix RBc
Excellerend Advies Hendrix
 
Dhr. ing. Pot (Jolte) Pot
Factor.4.Change BV
 
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst nieuw GLB en 7de actieprogramma


Al geruime tijd kijkt de agrarische sector uit naar het nieuwe GLB, waaraan op diverse vlakken vooruitgeschoven posten al zichtbaar zijn. Zelf staan we aan de basis van de invulling van het Bedrijfsadviseringssysteem (Kennis op het Boerenerf), maar het nieuwe GLB bestaat uit veel meer dan dat. Opzienbarende zorgen verschenen er in de media, na het verschijnen van het ontwerpplan van het 7de actieprogramma nitraatrichtlijn en kaderrichtlijn water, dat flink wat raakvlakken heeft met het nieuwe GLB. In deze studiebijeenkomst nemen we beide zaken bij de kop, zodat jij als adviseur de vragen die leven bij de klanten kunt beantwoorden om samen de juiste strategische beslissingen te gaan nemen in de nabije toekomst.


Nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Het GLB dat voor 2023 op de helling staat, begint steeds verder een definitieve vorm aan te nemen. Jan van Esch van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is al jaren bij de vorming van het nieuwe GLB betrokken vanuit zowel Europees (Brussel) als Nederlands (Den Haag) perspectief. Zo zijn er diverse praktijkbedrijven die aan de slag zijn gegaan met mogelijkheden en hier uitgebreid onderzoek op hebben gedaan. Van daaruit zijn nieuwe regels op toepasbaarheid getoetst. Met o.a. deze invulling is het Nationaal Strategisch Plan (NSP), wat tot doel heeft om agrariërs sterker te belonen. Nog steeds voor een deel door inkomensondersteuning, maar van groeiend belang is hierin het landschapsbeheer en rentmeesterschap van de boer en tuinder. Jan zal vanuit beleidsperspectief vertellen over wat de verwachtingen rondom de basisbetaling zijn en met welke beweegredenen overheden hierop sturen. Daarnaast zal hij uiteenzetten hoe de verschillende eco-regelingen bij gaan dragen aan het stimuleren van de vooruitstrevende agrariërs en waarop daarbij de focus komt te liggen. Aangezien we die in Nederland nogal wat vooruitstrevende boeren hebben, is hier dus een belangrijke rol voor hun adviseurs weggelegd.


GLB, NSP en het 7de actieprogramma

Een onderwerp dat onlangs naar voren kwam en veel raakvlakken heeft met het nieuwe GLB, is het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (en kaderrichtlijn water). Met name enkele nieuwe voorwaarden hebben nogal wat impact op wat er van akkerbouwers wordt verwacht, maar zeker ook op veehouders betrekking heeft. Teus Kool (ComponentAgro) zet deze veranderingen voor ons op een rij en laat de praktische effecten en mogelijkheden zien die voor jouw klant van belang gaan zijn. Vanuit het nieuwe GLB en het eerder genoemde NSP, geeft hij inzicht in de voorwaarden voor de bedrijfstoeslag, evenals mogelijke knelgevallen die zich daarbij voordoen. Daarnaast gaat hij vooral uitgebreid in op het 7e actieprogramma. Teus zal met name de praktische gevolgen onder de aandacht brengen. Tenslotte aandacht voor de interactie tussen het nieuwe GLB, het NSP en 7e Actieprogramma. Welke raakvlakken hebben de voorwaarden met elkaar en zijn er daarbij misschien slimme uitwisselingen of combinaties mogelijk? Een praktisch onderdeel met bruikbare handvatten voor de adviseur komen, zodat deze op zijn beurt hiermee zijn klant optimaal kan ondersteunen.

Programma

14:30 uur  Ontvangst
15:00 uur  Opening
15:05 uur  Naar een nieuw GLB door Jan van Esch (Ministerie van LNV)
16:00 uur  Pauze
16:30 uur  NLP, GLB en 7de actieprogramma door Teus Kool (Component Agro)
18:00 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:15 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde