Studiebijeenkomst: Samenwerken tussen akkerbouwer en veehouder

Wat brengt dat?


Datum en tijd
22 maart 2018 14:30 tot 20:00
Locatie
vab kantoor, Maanlander 43 3824 MN Amersfoort
Bijdrage
Leden* € 195,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. J.A.J. (Jacques) Vroemen
Rabobank Centraal Zuid-Limburg
 
Mevr. L.M.J. (Linda) Neis ab
Rabobank Centraal Zuid-Limburg
 
Dhr. R. (Richard) Schaft
Flynth adviseurs en accountants (Zwaagdijk)
 
Dhr. ing. H. (Hans) Scholte ab
Flynth adviseurs en accountants (Schagen)
 
Dhr. ing. W.J.C. (Willem) Manders
ABAB Agro Advies (Helmond)
 
Dhr. ing. P. (Peter) de Jong
Rabobank De Zuidelijke Baronie
 
Dhr. ing. S.A.H. (Bas) Korsten
ABAB Agro Advies (Helmond)
Dhr. ing. P.S. (Peter) de Bruin RMT
Overwater Rentmeesterskantoor BV
 
 
Dhr. ing. C. (Cor) van der Vaart ab
van der Vaart, Bedrijfsadvies en dienstverlening
Dhr. M. (Maarten) Kik
Wageningen Universiteit & Research
Mevr. L. (Lydia) van Rooijen
ProagricaMedia - De Boerderij - Redacteur ondernemen
 
Dhr. ing. J.L. (Jan Lucas) Spijkman
Countus accountants + adviseurs (Emmeloord)
 
De kaart wordt geladen…

Samenwerken tussen akkerbouwer en veehouder

Het gemengd bedrijf is terug! Na decennia van specialisatie en schaalvergroting, zie je tegenwoordig veel initiatieven voor samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers en daarbij worden agrarische kringlopen steeds verder gesloten. Wat komt hier bij kijken? Waar ligt de balans en hoe zit dat financieel? Hoe adviseer je ondernemers die hier iets in zien en waar moet je allemaal aan denken?

Onder druk van regelgeving, maatschappij en ontwikkelingen binnen de sector komen de principes van het gemengd bedrijf steeds vaker terug in beeld: zo min mogelijk afvalstromen en verwaarding van alles wat het bedrijf voortbrengt. De sleutel tot succes van zo'n 'circulaire landbouw', ligt in de samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers. Dat kan zijn door het verhuren van land, het samen opstellen van een compleet teeltplan of nog verdergaande samenwerking in een maatschap, Vof of BV. Dit heeft natuurlijk flinke consequenties op financieel, bedrijfseconomisch en fiscaal vlak. In deze studiebijeenkomst vertellen we je er meer over.

Samenwerkingen, hoe en wat?

Tim van Houtum (ZLTO) houdt zich al geruime tijd bezig met samenwerkingsverbanden in de agrarische sector. Door gebruik te maken van de Kringloopwijzer wordt al snel duidelijk dat samenwerking met anderen op  de deelgebieden Vee, Mest, Bodem en Gewas interessant zijn. Zo kan elke partner sturen op minimalisering van de afvalstromen. Van Houtum bespreekt welke vormen van samenwerking mogelijk zijn en waar de knelpunten liggen, ook bijvoorbeeld in communicatie en het elkaar iets gunnen. Wat is belangrijk bij samenwerken? Wat beperkt eventueel een samenwerking?

Financiële consequenties

Om een beeld te schetsen van wat samenwerkingen financieel teweeg kunnen brengen, geeft Jan Lucas Spijkman (Countus) ons enkele praktijkvoorbeelden. Hij brengt daarbij de geld- en goederenstromen in beeld. Hoe kan samenwerking leiden tot efficiëntere productiemethoden, kostenbesparing, meeropbrengst of groeipotentie? Wat zijn de gevolgen van grond kopen, pachten of toch zonder grond wijzigingen doorvoeren (door bijvoorbeeld aankoop van voer en afvoer van mest)? Hoe gunstig of ongunstig zijn deze scenario’s? Welke effecten kan samenwerking hebben op groei in de melkproductie, rekening houdend met fosfaatkosten? In hoeverre hebben alle partners baat bij een samenwerking?

Juridische en fiscale consequenties

Edwin Sloot (Flynth) sluit de bijeenkomst af met het doornemen van de mogelijke juridische vormen van samenwerking (maatschap, vof, etc.). Welke mogelijkheden bieden de verschillende vormen? Hoe koppel je samenwerkingsplannen aan andere plannen rondom bijvoorbeeld grond, vee, stoppen, afbouwen, doorgaan of groeien? Op welke vlakken werken wet- en regelgeving nog beperkend? Ook zal Sloot ingaan op de fiscale voor- en nadelen van de verschillende vormen van samenwerking.

Programma

14:30 uur  Ontvangst
15:00 uur  Welkomstwoord
15:05 uur  Soorten van samenwerking door Tim van Houtum (ZLTO)
                Mogelijkheden en beperkingen op weg naar een circulaire landbouw
15:45 uur  Financiële aspecten bij samenwerkingen door Jan Lucas Spijkman (Countus)
                 Cases samenwerking 1
16:30 uur  Pauze
17:00 uur  Cases samenwerking 2 door Jan Lucas Spijkman (Countus)
17:30 uur  Fiscale voor- en nadelen bij samenwerking door Edwin Sloot (Flynth)
18:00 uur  Vragen en discussie
18:30 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde

Downloads