Studiebijeenkomst: Varkenshouderij voor de toekomst

Bedrijfsadvies in een evenwichtige keten


Datum en tijd
15 november 2016 15:00 tot 20:00
Locatie
De Denneboomsche Hoeve (Landgoed De Denneboom), Gestelseweg 14 5481 XD Schijndel
Termijn
13 november 2016 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 185,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk

Er zijn nog geen deelnemers aangemeld.

De kaart wordt geladen…

Veel varkenshouders zijn gestopt en het dal was diep. Maar inmiddels zit de varkensprijs weer iets in de lift. Nederlands varkensvlees behoort tot het meest duurzame (en diervriendelijke) varkensvlees wereldwijd. Toch houden veel varkenshouders maar met moeite het hoofd boven water. Terwijl de consumptie van vlees na enkele jaren van afname, juist weer iets toeneemt. In de keten zijn er veel mogelijke oorzaken aan te wijzen, maar het is een complexe en internationale markt. Tijd voor verdieping over de toekomst van de varkenshouderij. Hoe houdt de ondernemer ook in de toekomst stand in de keten?

 

Een onevenwichtige varkensketen

In de succesvolle vab-bijeenkomst 'Liquiditeitsproblematiek in de Varkenshouderij' kwam aan de orde dat in de sector meer dan genoeg wordt omgezet en voldoende winst gemaakt wordt. Dit maakt de zaak voor de worstelende varkenshouder natuurlijk nog zuurder. Is de hele keten niet gebaat bij een evenrediger verdeling van de opbrengst? Elke keten is tenslotte zo sterk als de zwakste schakel! Als we ons dat realiseren, hoe krijgen we dat dan voor elkaar en welke rol heeft de bedrijfsadviseur hierin?

In België zijn ze al verder. Hier zijn de opbrengsten binnen de keten evenwichtiger verdeeld en oogt de sector gezonder dan in Nederland. Pieter Verhelst (Boerenbond), laten ons zien hoe de varkenshouderij in België is georganiseerd. Focus hierbij ligt op het Belgisch Ketenoverleg Agrovoeding en de resultaten die daarmee zijn bereikt en nog worden nagestreefd. Basis van dit ketenoverleg vormen de betrokken beroepsorganisaties en commerciële factoren in elke onafhankelijke schakel. Wat kunnen we van onze Zuiderburen leren?

Thuis in deze wereld op gebied van marketing en promotie is Marc van der Lee (Ruemour BV). Als specialist op het gebied van reputatie en communicatie in de agri en food én voormalig director communications van VION, weet hij als geen ander hoe de varkenshouderij zich kan profileren binnen zijn eigen keten én naar de maatschappij. Maar ook schetst hij een beeld van hoe de Nederlandse varkenshouderij er momenteel bij staat: volumes, duurzaam karakter, afzetmarkten, groei of krimp? De wereldmarkt verandert snel en de keten moet mee veranderen. Hierbij spelen agrarische bedrijfsadviseurs een belangrijke rol als sparringpartner van de varkenshouder.
 

Revitaliseringsplan varkenshouderij

Samenwerkende varkenshouders kunnen samen meer gewicht in de schaal leggen en een eenduidig geluid binnen de sector laten horen. Ingrid Jansen (Nederlandse Vakbond van Varkenshouders NVV en Producenten Organisatie Varkenshouderij POV) is voorvechtster van het verenigen van de traditioneel zo geïsoleerde varkenshouders. De afgelopen jaren heeft geen andere sector zich zo op kwaliteit toegelegd als de varkenshouderij, waarbij kwaliteit de succesfactor is die benut moet worden. Ook speelt hierbij het behoorlijk drastische Revitaliseringsplan een cruciale rol om ketenevenwicht te bereiken. Ingrid legt dit plan uit en de beoogde effecten ervan.

Agrarische bedrijfsadviseurs hebben in deze een belangrijke rol te vervullen. Juist zij kunnen het belang van samenwerking bij hun klanten duidelijk maken. Samen staan varkenshouders sterker!

Programma
15:00 uur   ontvangst
15:25 uur   welkom door de dagvoorzitter
15:30 uur   Pieter Verhelst (Boerenbond) over Varkenssector in België
16:15 uur   Marc van der Lee (Ruemour BV) NL varkensketen en haar reputatie
17:00 uur   pauze
17:30 uur   het revitaliseringsplan varkenshouderij door Ingrid Jansen (NVV, POV)
18:30 uur   mogelijkheid tot vragen en discussie
19:00 uur   afsluiting en aansluitend buffet
20:00 uur   einde

Nota bene: deze studiebijeenkomst is voor primaire doelgroepen toegankelijk: bedrijfsadviseurs die vab-lid zijn, maar ook bedrijfsadviseurs die geen lidmaatschap hebben en varkenshouders.

 


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: