Studiemiddag Landbouw-inclusieve natuur


Datum en tijd
24 maart 2022 14:30 tot 20:30
Locatie
Stichting Nieuw Sion (Refter), Vulikerweg 6 7431 PJ Diepenveen
Termijn
23 maart 2022 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 185,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. (Eric) Bouwman
DLV Rundvee Advies BV (Uden)
 
Dhr. ing. L. (Leen) Janmaat BC
Louis Bolk Instituut
 
Mevr. (Edith) Finke
DLV Rundvee Advies BV (Vianen)
 
Mevr. ing. L.D. (Dorine) Zwaan
2D Ondernemers coaching & mediation
 
Dhr. ing. S.G. (Sjoerd) Bootsma FFP ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Geldermalsen - 603)
 
Mevr. ir. I. (Ina) Visser
Alfa Accountants en Adviseurs (Barneveld)
 
Dhr. ing. P.J.M. (Peter) Rondeel ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Zelhem)
 
Dhr. ing. H.J. (Rick) Hoksbergen
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. (Michiel) Meindertsma
DLV Rundvee Advies BV (Drachten)
 
Dhr. (Jannes) Jansen
DLV Rundvee Advies BV (Deventer)
 
Dhr. ing. Pot (Jolte) Pot
Factor.4.Change BV
 
Dhr. ing. A.T. (Atze) Abma
Opstal Agrarisch Huisvestingsadvies
 
Dhr. ing. E.B.J. (Evert) van Harn RT
Natuurlijk Vastgoed Advies
Dhr. J. (Jos) Nielen
Agriteam Makelaars en Taxateurs
Dhr. H. (Herman) Menkveld
Natuurlijk Biologisch Boeren Beheer Menkveld
Dhr. J. (Jan) Menkveld
Natuurlijk Biologisch Boeren Beheer Menkveld
 
Dhr. ing. E. (Evert) Kremer
Bilanx Adviseurs B.V.
Mevr. M. (Maartje) Bekhuis
PowerED
 
Dhr. ing. ir. W. (Wijnand) Vos
Financiële Administratie (inzake Wijnand Vos, kostenplaats 3249.621)
Dhr. ing. F.J. (Erik) Middelveldt MAB
Countus accountants + adviseurs (Steenwijk)
De kaart wordt geladen…

Studiemiddag Landbouw-inclusieve natuur


We hebben er allemaal al eens van gehoord: natuur-inclusieve landbouw. Het triggert de geest van zowel de boer en tuinder in Nederland als zijn adviseurs. Sommigen zien deze vorm van agrarisch ondernemen als een bedreiging, anderen zien het als de weg naar de toekomst. Duurzaamheid is tenslotte iets waar (bijna) alle ondernemers zich tegenwoordig mee bezig houden, maar vaak komt het dan al snel neer op de vraag "wat brengt het op?"

Let op! Als voorprogramma van deze studiemiddag, organiseert de vab een excursie op Hoeve de Kuiperij van de familie Menkveld in Olst. Zij hebben een natuur-inclusief landbouwbedrijf in de IJsselvallei met zowel akkerbouw als veehouderij. Deze excursie zal plaats vinden van 10:30 tot 12:30 uur. Inschrijven kan op deze aparte webpagina.
 

Wat is natuur-inclusieve landbouw (en wat niet)?

Voor een goede begripsvorming in het woud van mogelijkheden, is het van belang om te begrijpen waar natuur-inclusief op agrarische ondernemen begint en waar het ophoudt. Anne van Doorn (WUR) verzorgt deze inleiding met het schetsen van de kaders rondom natuur-inclusieve landbouw en brengt de definitie ervan in beeld. Waar zijn bijvoorbeeld de overeenkomsten met de eveneens gehoorde term biologische landbouw en kan dit één op één met elkaar vergeleken worden of zijn er toch verschillen. Welke facetten kent natuur-inclusieve landbouw en hoe verhouden zich hierin akker- en tuinbouw activiteiten, evenals veehouderij? Is glastuinbouw überhaupt natuur-inclusief? Ook belicht Anne een stukje rondom onderzoek dat gepleegd wordt in natuur-inclusieve landbouw en geeft een kort beeld van de huidige visie ervan in het beleid van overheden.
 

De toekomst van natuurinclusieve landbouw

Met de kaders, het beleid en de voorbeelden bij de hand, kijken we naar de toekomst. Wat is haalbaar, wat is denkbaar en ja, daar zullen ongetwijfeld de nodige verschillen van meningen over ontstaan. Jan Willem Erisman (Universiteit Leiden) geeft zijn visie naar de toekomst van natuur-inclusieve landbouw vanuit de wetenschap en de praktijk, evenals het in acht nemen van maatschappelijke ontwikkelingen. De kansen en bedreigingen voor alle betrokken partijen spelen hierbij een rol en een hoofdrol is misschien juist weggelegd voor de bedrijfsadviseur in het inzichten geven van de mogelijke richting van natuur-inclusief boeren. Zodoende kan deze duurzame vorm van agrarisch natuurbeheer of natuurlijk agrarisch ondernemen worden opgeschaald en een voorbeeld vormen voor andere boeren in binnen- en buitenland.
 

Voorbeelden uit de praktijk

Praktijk spreekt over het algemeen boekdelen, ook al betekent dat niet direct dat het bij elke boer en tuinder past. Toch laten diverse agrarische bedrijven zien dat het kan. Nico Minnema (SuccessieNatuurzaken) en Johannes Bakker (Stichting CO2L Farming Advies) zijn adviseurs die nauw betrokken zijn bij natuur-inclusieve boeren en zullen een selectie van voorbeelden geven. Hierbij gaan ze naast het schetsen hoe deze bedrijven eruit zien, ook in op de vragen hoe hun klanten als natuur-inclusieve boer omgaan met de markt, met collega's in de sector en met de burger (maatschappij)? Waar loop je tijdens natuur-inclusief boeren tegenaan en hoe ga je er mee om?
 

Let op! (zie ook boven) Het is mogelijk om jezelf nog verder onder te dompelen in de praktijk van natuur-inclusieve landbouw, door voorafgaand aan de studiebijeenkomst de excursie bij te wonen op Hoeve de Kuiperij van Jan en Herman Menkveld aan de Diepenveenseweg in Olst. deze excursie is facultatief en inschrijven kan worden gedaan op deze aparte pagina.

Daarnaast strijken we voor de studiemiddag neer op een wel erg bijzondere locatie, te weten in de refter van het Klooster Nieuw Sion

Programma

11:00 uur  Excursie bij Jan en Herman Menkveld, Hoeve de Kuiperij aan de Diepenveenseweg in Olst (facultatief - inschrijven op aparte pagina)
13:00 uur  Einde excursie

14:30 uur  Ontvangst
15:00 uur  Opening van de dagvoorzitter
15:05 uur  Korte presentatie over Klooster Nieuw Sion
15:15 uur  Natuur-inclusieve landbouw of landbouw inclusief natuur door Anne van Doorn (Wageningen University & Research)
16:00 uur  Opschalen van landbouw-inclusief natuur door Jan Willem Erisman (Leiden University)
16:45 uur  Pauze
17:15 uur  Landbouw-inclusief natuur in de praktijk door Nico Minnema en Johannes Bakker
18:30 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:45 uur  Afsluiting met vegetarische kloostermaaltijd
20:30 uur  Einde