Training Gebruik van DISC in advisering/coaching


Datum en tijd
3 oktober 2024 13:00 tot 20:00
Locatie
Volgt,
Termijn
2 oktober 2024 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 195,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. B. (Barend) Meerkerk
PPP-Agro Advies West BV
 
Dhr. ing. A.P.M. (Adri) van de Plas
Arvalis Zeeland Brabant Gelderland B.V (voorheen ZLTO Advies B.V. ('s-Hertogenbosch))
De kaart wordt geladen…

Training "gebruik van DISC in agrarische advisering / coaching"


Het DISC model brengt iemands voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in beeld. De DISC methode helpt je om anderen beter te begrijpen én om te zorgen dat anderen jou beter begrijpen. Je kunt er al snel mee aan de slag omdat de methodiek eenvoudig toe te passen is in de dagelijkse praktijk.  

De DISC methode is een middel en geen doel. Het invullen van de vragen en het ontvangen van een rapport is dan ook een beginpunt en geen eindpunt. De gecertificeerde DISC coach en trainer Ton Grimm geeft uitleg over het gedragsprofiel en leert je om de uitkomsten te interpreteren. Ieders gedrag is anders, goed of fout is hierbij niet het uitgangspunt. Dat geldt voor de mensen die je coacht of adviseert, maar vanzelfsprekend ook voor je eigen gedragsprofiel.

DISC bestaat uit vier verschillende hoofdstijlen (D, I, S, en C). De basis kenmerken van de verschillende typen zijn:

 • Dominantie extravert en controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding
 • Invloed extravert en relaterend hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal
 • Stabiliteit introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, attent, teamplayer, harmonie, gesloten
 • Conformisme introvert en controlerend denker, observator, afwachtend, precies, gesloten, privacy.
   

Leerdoelen

In de DISC training wordt op een praktische manier aandacht besteed aan het verbeteren van de communicatie, vergroten van individuele effectiviteit, en het optimaal benutten van talenten. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Uitleg DISC-model en de verschillende DISC-communicatiestijlen
 • Herkennen van en afstemmen op de DISC-stijl van de ander
 • Ruis en miscommunicatie vermijden
 • Effectief beïnvloeden van gedrag
 • Zelfkennis vergroten door het herkennen van het eigen gedrag
 • Inzicht in eigen kwaliteiten en talenten. Wat maakt mij uniek en hoe kan ik mijn valkuilen vermijden?
 • Toelichting op het eigen DISC profiel en gedragsprofiel (indien hiervoor gekozen - zie onder).

Na deze inspirerende dag zal je beter in staat zijn om je eigen gedrag te beïnvloeden en het gedrag van jouw gesprekspartner beter te begrijpen. De communicatie zal effectiever verlopen. Uiteraard zal dit ten goede komen aan het resultaat en de samenwerking.
 

Trainer

Even voorstellen. Ton Grimm van Re-Move is de trainer voor deze training en met zijn jarenlange ervaring in sociale wetenschappen. Als trainer kent hij food&agri branche, en volgde initieel diverse management- en marketing opleidingen, evenals in sales. Middels specialisering is hij gecertificeerd en gediplomeerd mediator, heeft uitgebreide kennis van neuro-linguistisch programmeren en is gecertificeerd coach / ondernemerscoach, gecertificeerd consultant van gedrag/drijfveren, emotionele intelligentie gedragsprofielen, SQ (stress quotiënt)  gedragsconsultant en deed een uitgebreide trainersopleiding. Kortom, Ton kan DISC op een boeiende wijze uiteenzetten, waarbij oefenen en interactie worden opgenomen in het programma. Meer informatie over Ton tref je hier.
 

Eigen DISC-profiel

Voorafgaande aan de training kunnen de deelnemer bij de trainer een online vragenlijst invullen (ongeveer 15 minuten) voor eigen officieel gevalideerd DISC profiel van maar liefst dertig pagina's gedragsprofiel, waarin de gemiddelde herkenbaarheid met 92% erg hoog is. De ervaring leert dat het hebben van je eigen DISC-profiel de training een extra lading geeft. Zo'n eigen DISC-profiel is optioneel en kost 95 euro extra. Gelieve dit bij aanmelden door te geven aan het verenigingsbureau.

Programma

13:00 uur  Ontvangst
13:30 uur  Welkomstwoord
13:35 uur  Aanvang training
15:00 uur  Korte pauze
15:15 uur  Voortgang training
16:30 uur  Korte pauze
16:45 uur  Voortgang training
18:00 uur  Mogelijkheid tot vragen en discussie
18:15 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde