Vab-expeditie 2: Aan de slag met KringloopWijzer (bijeenkomst 1 op 4 maart 2014 / bijeenkomst 2 op di 15 april 2014) | Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

Vab-expeditie 2: Aan de slag met KringloopWijzer (bijeenkomst 1 op 4 maart 2014 / bijeenkomst 2 op di 15 april 2014)


Datum en tijd
15 april 2014 15:00 tot 20:00
Locatie
Boerderij Breevoort, Slaagseweg 4 in Hoogland,
Termijn
25 februari 2014 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden € 386,75 excl. BTW
Niet leden € 773,50 excl. BTW
PE-punten
8
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
Dhr. H.L.M. (Henk) Aarts
Q-ray
 
Dhr. ir. W.J.F. (Watse) van Balen
Van Balen Boekhoudburo
Mevr. ing. D. (Dukke) Greidanus
Van der Woude Adviesbureau
 
Dhr. ing. T. (Teus) Kool
ComponentAgro B.V.
 
Dhr. ing. D.J. (Dick Jan) Koster ab
Alfa Accountants en Adviseurs
Dhr. ing. P.J.M. (Peter) Rondeel
Alfa Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ing. A.J. (Jan) Ruesink
Flynth adviseurs en accountants
Dhr. ing. A.A.M. (Andre) Willems
Willems&Wetens AgroAdvies
Dhr. ing. A. (Arjan) Zant
De Dijken Agrarische Diensten
De kaart wordt geladen…

Vab-expeditie 2: Aan de slag met de KringloopWijzer 
Onderscheidend en klantgericht adviseren

Door: werkgroep Dier (Rik Vlemminx en Yvonne van de Camp)


Op 1 juli 2013 is een intentieverklaring getekend door LTO Nederland, de NZO, Nevedi en VLB om vanaf 1 januari 2015 de KringloopWijzer als managementsysteem op te nemen in het kwaliteitssysteem en/ of duurzaamheidssysteem van de zuivelonderneming. Tevens wordt de KringloopWijzer verplicht voor alle melkveebedrijven met een fosfaatoverschot. Voor adviseurs is het daarom van het grootste belang om zich te verdiepen in de KringloopWijzer. 

Wat is een vab-expeditie?

Een vab-expeditie is een traject van een aantal bijeenkomsten waarin een groep adviseurs met een gelijkgestemde behoefte aan informatie, kennis en ervaring een specifiek thema uitdiept. De expeditie start met een bijeenkomst waarvan het programma door de vab is opgesteld.
Aan het eind van de eerste bijeenkomst wordt gezamenlijk het programma voor de tweede bijeenkomst doorgesproken. Na de tweede bijeenkomst wordt het eventuele vervolg voor een derde bijeenkomst vastgesteld. 

De rol van de vab
De vab faciliteert de expedities en zorgt voor een aanbod van thema’s voor de expedities. De vab organiseert de eerste bijeenkomst van iedere expeditie en werft deelnemers via haar ledenbestand, regelt de communicatie en administratie en levert organisatiekracht waar nodig. De deelnemers zorgen zelf voor eventuele extra input in de vorm van sprekers of trainers. De vab faciliteert hierbij. Na iedere bijeenkomst wordt het programma voor de volgende bijeenkomst vastgesteld, de vab doet hierin een voorzet.  

Doel vab-expeditie: Aan de slag met de KringloopWijzer

  • Inzicht en handvatten krijgen om doelgericht(er) aan de slag te gaan met de Kringloopwijzer.
  • Aan welke knoppen moet gedraaid worden om op zowel milieu- als financieel vlak een voordeel te halen?

De volgende elementen worden inhoudelijk uitgediept:

  • Werking van de Kringloopwijzer
  • Bodem, bemesting en bedrijfsvoering
  • Opdracht zelf aan de slag met Kringloopwijzer / uitkomsten vergelijken

Resultaat
Na deze expeditie ben je in staat om melkveehouders beter te begeleiden bij optimalisatie en verbetering van hun bedrijfsvoering, gericht op mineralen en op financieel resultaat met behulp van de Kringloopwijzer. 

Benodige voorkennis:
Enige voorkennis van de wetgeving mest en mineralen en de werking van de BEX is essentieel. 

Bijeenkomst 1, dinsdag 4 maart 2014:

  • Werking van de Kringloopwijzer door Jaap Gielen van Countus
  • Bodem en bemesting door Gerard Abbink van BLGG AgroXpertus

Dagvoorzitter: Rik Vlemminx, lid werkgroep dier en adviseur bij ZLTO Advies, www.zlto.nl

 

Programma

15:00 Ontvangst
15.30 Introductie
15.40 De werking van de KringloopWijzer door Jaap Gielen
17.10 Pauze 
17.30 Bodem en bemesting door Gerard Abbink
19.00 Buffet
20.00 Einde

Bijeenkomst 2, dinsdag 15 april 2014

Onderwerpen:

  • Bemesting en bedrijfsvoering door Zwier van der Vegte, WUR
  • Opdracht KringloopWijzer / bedrijven vergelijken door Sjon de Leeuw, PPP Agro Advies

Dagvoorzitter: Rik Vlemminx, lid werkgroep Dier en adviseur bij ZLTO Advies, www.zlto.nl 

Deelname en kosten
Beide dagen zijn van 15-20 uur. De deelnameprijs is gebaseerd op deelname aan dag 1 en 2. Een eventueel vervolg wordt apart gefactureerd. 

 

  

Downloads


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: