Verdiepingsbijeenkomst De nieuwe Omgevingswet


Datum en tijd
12 april 2022 14:30 tot 20:00
Locatie
Wenum Hoeve, Wenumsedwarsweg 99 7345 AS Wenum-Wiesel
Termijn
12 april 2022 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 185,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. R.B.J. (Richard) Elshof AA
VALANS Accountancy BV
 
Dhr. ing. A.J. (Albert) Albers ab
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. ing. H. (Herman) Smit
Herman Smit advies
 
 
Dhr. mr. B.T. (Rob) Weverink
Bilanx Adviseurs B.V.
 
 
Dhr. ing. Pot (Jolte) Pot
Factor.4.Change BV
 
Dhr. ing. R.H.M. (Rolf) Beex RBc ab
Beex Agrarisch Advies B.V.
 
Dhr. ing. H.M.M. (Harold) Vogels
AR Bedrijfsontwikkeling B.V.
 
Dhr. H.F. (Frans) Evers
Frans Evers Productierechten B.V.
Dhr. ing. K. (Klaas) de Jong
PPP-Agro Advies West BV
De kaart wordt geladen…

Kijken we ernaar uit of moeten we ervoor uitkijken?
 

Verdiepingsbijeenkomst De Nieuwe Omgevingswet


Al in 2019 stond de Omgevingswet gepland, maar dat werd 1 januari 2022 en inmiddels is er nogmaals een uitstel gegeven tot 1 juli 2022. Maar dat jij er echt aan gaat komen, dat staat inmiddels wel vast en de kaders van de nieuwe wet zijn ook al goed inzichtelijk te maken. De Omgevingswet heeft als doel de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samenvoegen. Het is een uiteindelijk veelomvattende wet,die een decentrale invulling kan hebben. Voor adviseurs is het dus heel verstandig om je nu alvast op de hoogte te stellen van de aankomende wijzigingen.

Wordt het straks eenvoudiger of juist niet, om een bouwproject op te starten? Een hoge mate van alertheid op andere belanghebbenden kon daarbij nog wel eens een hoofdrol gaan spelen. Veel (lokale) overheden hebben hun ruimtelijke ordeningsplannen al in de la klaarliggen. Hetzelfde kan gezegd worden voor de andere ietwat grotere partijen. Kunnen straks de kleinere partijen op het platteland, waaronder jouw klanten nog wel agrarisch ondernemen? Als agrarisch bedrijfsadviseur wordt jij hier vast door hen over bevraagd, dus is het zaak om je kennis up-to-date te hebben.
 

What's new?

De nieuwe Omgevingswet verzameld de vele wetten en honderden regelingen die met ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water van doen hebben. De overheid beoogt hiermee meer lokaal overzicht met beschikbare toegang van uitgangspunten, werkwijzen en eisen binnen relatief flexibele regels voor alle lokale betrokken partijen. Dat kan dus evenwel een vooruitgang betekenen, als dat één en ander nog ingewikkelder zal worden. Het ingezette idee is gebaseerd op een hele hoge mate van consensus, waarbij uiteraard optimale communicatie vereist is. Toch wordt verwacht dat daarmee meer gedaan kan worden, ruimtelijke- of bouwprojecten sneller van start kunnen omdat procedures soepeler verlopen. Lokaal weet men tenslotte het beste wat kan en past. Pascale Georgopoulou (BMC) brengt de Omgevingswet voor ons in beeld, schetst de kaders ervan en brengt ons op de hoogte van de laatste stand van zaken.
 

Aangepaste advisering

Terwijl je klant zich het liefst toelegt op het ploegen van zijn/haar akker of het melken/voeren van zijn/haar koeien, berust hij/zij in de gedachte dat jij hem alles kan vertellen over de Omgevingswet als dat aan de orde zou komen bij plannen met de bedrijfsvoering. Tegenwoordig ontstaat helaas vaak het gevoel bij de boeren en tuinders in Nederland, maar ook bij zijn adviseur, dat nieuwe wetten en regels enkel bedreigingen vormen of toch op z'n minst een hoop papieren rompslomp. Toch is het zo dat juist met een vooruitziende blik en het juiste gebruik van de Omgevingswet, dat er ook volop kansen zijn. Als adviseur moet jij daarom nu al weten wat de Omgevingswet voor de plannen van je klant straks betekent en er onmiddellijk mee aan de slag gaan. Voordat gemeentes, oprukkende industrieterreinen, een snelweg of vliegveld straks roet in het eten gooien. Merle Bloem (Antea Group) geeft aan de hand van een paar heldere voorbeelden weer welke rol bedrijfsadviseurs kunnen spelen om hun ondernemer op het juiste pad te helpen binnen de kaders van de Omgevingswet.
 

Nieuwe wet, dus nieuwe regels

Omdat de Omgevingswet zo anders is, kunnen we ervan uitgaan dat alle wetten en regels straks, de nodige kansen en mogelijkheden bieden, maar ook mogelijke conflicten en bedreigingen kunnen veroorzaken. Wat is het nieuwe juridische kader dat vanuit de Omgevingswet verwacht wordt en welk instrumentarium komt met deze nieuwe wet voor agrarisch bedrijfsadviseurs beschikbaar? Bob van der Veldt (RWV Advocaten) is specialist als het gaat om de regelgeving in de agrarische sector en behandelt deze materie op praktische wijze.

Programma

14:30 uur  Ontvangst
15:00 uur  Opening door de dagvoorzitter
15:05 uur  "What's new? met de Omgevingswet" door Pascale Georgopoulou
15:50 uur  "Nieuwe wet, dus nieuwe regels" door Bob van der Veldt
16:30 uur  Pauze
17:00 uur  "Aangepaste advisering" door Merle Bloem
18:00 uur  Vragen en mogelijkheid tot discussie
18:15 uur  Afsluiting met buffet
20:00 uur  Einde

Downloads


    Bekijk alle activiteiten in de rubriek: