Verdiepingsbijeenkomst: Houd de regie bij gedwongen bedrijfsverplaatsing!

Door: Werkgroep Strategie en Werkgroep RO&M


Datum en tijd
27 september 2016 15:00 tot 20:30
Locatie
Boerderij De Pol, Brinkkanterweg 39 3925 BA Scherpenzeel
Termijn
25 september 2016 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 185,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk

Er zijn nog geen deelnemers aangemeld.

De kaart wordt geladen…

Het buitengebied is al lang niet meer het primaat van de agrariër. Een grote hoeveelheid aan functies heeft een plek gekregen in het buitengebied of zal er een plek krijgen. Vaak is de (semi-)overheid initiatiefnemer en moet landbouwgrond aangekocht worden voor deze functies. Soms worden boeren zelfs gedwongen om grond of gebouwen af te staan. Er is dan sprake van een (minnelijke verkoop ter voorkoming van) onteigening. Hoe steekt hier de vork in de steel?


In het proces rondom een gedwongen bedrijfsverplaatsing zijn veel adviseurs actief: Accountants, financieel adviseurs, makelaars, onteigeningsdeskundigen en fiscalisten en soms ook onteigeningsjuristen. Al deze adviseurs hebben een belangrijke rol! Sommige ondernemers hebben geen flauw idee wat er op hen afkomt, dus de rol van de adviseur zal regisseur-achtige trekjes gaan vertonen. Zorg dat je hier het fijne van weet en die regie op kunt pakken!Speelveld in kaart

We beginnen bij het verkennen van het speelveld rondom een gedwongen bedrijfsverplaatsing. Wie is er actief en welke rol speelt hij of zij? Bij het beantwoorden van deze vragen, begeven we ons op juridisch vakgebied. Kees van Helvoirt van Hekkelman Advocaten geeft tekst en uitleg over hoe we hierin hoofd- en bijzaken gescheiden moeten houden.

Elke adviseur heeft ook kennis en kunde nodig op het gebied van wat er komt kijken bij onteigening (of verkoop ter voorkoming van) en de berekening van de schadeloosstelling. Erik Schuerink van Maalderink en Lutke Willink legt uit hoe een schadeloosstelling wordt bepaald en geeft ons inzage in de laatste stand van zaken

Tenslotte komt er ook een flinke dosis kennis van fiscale aspecten om de hoek kijken bij een onteigening (of minnelijke verkoop ter voorkoming van). Denk aan belastingschade, overheidsingrijpen of herinvesteringsreserve, maar ook aan een mogelijke belastingschadeclausule. Edwin Sloot van Flynth adviseurs en accountants brengt hierin duidelijkheid en zet alle zaken voor je op een rij.

Programma
15:00 uur Ontvangst
15:30 uur Gedwongen bedrijfsverplaatsing: juridische aspecten door Kees van Helvoirt (Hekkelman Advocaten) 
16:15 uur Onteigening en schadeloosstelling door Erik Schuerink (Maalderink en Lutke Willink) 

17:00 uur Pauze

17:30 uur Gedwongen bedrijfsverplaatsing: fiscale aspecten van onteigening door Edwin Sloot (Flynth adviseurs en accountants)
18:15 uur Vragenronde en discussie
18:45 uur Afsluiting en aansluitend buffet

20:00 uur Einde 

Downloads