13 november 2007: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor vab-leden nu mogelijk via mantelovereenkomst


Na verschillende pogingen in de afgelopen twee jaar is het gelukt om een verzekeraar te vinden die op basis van een mantelovereenkomst het risico van beroepsaansprakelijkheid voor leden van de vab wil verzekeren! Daarbij zijn we  enorm geholpen door enkele leden die zelfstandig reeds aan de slag waren om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

De verzekeraar heeft aangegeven dat zij, met uitzondering van de teelttechnische advisering, alle vormen van advisering die worden verricht door leden van de vab kan verzekeren. Gelet op het feit dat de risico's van de soorten advisering verschillen en de omzet een belangrijke factor is, wordt de premie per lid bepaald. Het voordeel van de mantel is dat leden de risico's kunnen verzekeren en er een mogelijkheid is om een korting te verkrijgen. Deze optie van korting hangt af van het aantal vab-leden dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit en de omvang van het premievolume.
Hoe de kortingsstaffel eruit ziet is nu nog onbekend, maar er is absoluut 100% bereidheid dit te bespreken als de interesse in aantallen en premievolume bekend is. Om meer duidelijkheid te kunnen krijgen over de genoemde kortingsstaffel is het voor ons belangrijk te weten hoeveel leden belangstelling hebben om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als je belangstelling hebt, laat dit dan voor 1 december a.s. weten via info@vabnet.nl.

De contacten richting de verzekeraar lopen vervolgens via Trudy Wiersma van Rabobank Utrecht. Zij zal vervolgens met eenieder een intakegesprek hebben en op basis daarvan wordt een premie-aanbod gedaan. Op basis van de aanmeldingen en het premie-volume volgt het overleg met de verzekeraar over de korting.

Extra: Arrangement voor leden
Het verzekeren van risico's (zoals inboedel, opstal en bijvoorbeeld rechtsbijstand), is een vraagstuk waarmee alle leden van de vab van doen hebben. Trudy Wiersma heeft aan enkele verzekeraars gevraagd of zij een soort arrangement zouden willen maken voor de leden van de vab. Op basis van het aantal deelnemers kan een een collectiviteitskorting worden gegeven. Ook hier het verzoek om voor 1 december a.s. door te geven via info@vabnet.nl of je hiervoor belangstelling hebt.