April 2009: LEI Rapport 'Hoe landbouwers in hun sociale zekerheid voorzien' beschikbaar


Dit rapport schetst een beeld van de sociale zekerheid en inkomensvoorzieningen in de agrarische sector. In deze studie wordt ingegaan op de mate waarin agrarische ondernemers in staat zijn zelf voorzieningen te treffen, of zij tekortkomingen of knelpunten signaleren en in hoeverre zij verbeteringen nastreven op het niveau van sociale zekerheid. Thema's die worden uitgewerkt zijn: arbeidsongeschiktheid, pensioenvorming, laag inkomen en de levensloopregeling. Het rapport is gebaseerd op deskstudie, diepte-interviews en een schriftelijke enquête.

Het rapport vind je via deze link.