LEI- eindrapport Bedrijfsbeëindiging in de land-en tuinbouw - juli 2008


Iedere ondernemer die een bedrijf start zal zijn werk op een dag neer moeten leggen. Dit kan een strategisch genomen of een gedwongen beslissing zijn, afhankelijk van de omstandigheden. Een goede planning voor bedrijfsbeëindiging kan het proces in financieel opzicht en belangrijker nog, in sociaal en emotioneel opzicht in goede banen leiden. Bewustwording rondom bedrijfsbeëindiging is belangrijk om een problematisch einde te voorkomen.

Uit het rapport Bedrijfsbeëindiging in de land-en tuinbouw, op een kruispunt en dan? dat door het LEI is opgesteld in opdracht van het ministerie van LNV, blijkt dat circa 85% van de ondernemers bewust koerst richting bedrijfsbeëindiging. Deze ondernemers zijn zelf in staat keuzes te maken uit het aanbod van diensten van accountants-, adviesorganisaties en banken. De overige ondernemers hebben er moeite mee om te accepteren dat ze moeten stoppen.

Het rapport treft u hieronder aan als bijlage.

Downloads