Tekort aan opvolgers - LEI Rapport | Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

Tekort aan opvolgers - LEI Rapport


In juli bracht het LEI een rapport uit over de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw van agrarische ondernemers en hun opvolgers in de gangbare, biologische en multifunctionele landbouw.

Weinig opvolgers
Er lijkt een tekort te gaan ontstaan van maximaal 2.000 overnamekandidaten. Dit tekort kan waarschijnlijk deels worden ingevuld door ondernemers jonger dan 50 jaar die noodgedwongen hun huidige bedrijf moeten staken door schaalvergroting van de overblijvende bedrijven. Extra aandacht voor een voldoende beschikbaarheid van potentiële overnamekandidaten lijkt toch geboden, zeker als de opvolgingssituatie in de Nederlandse landbouw in de komende jaren mocht verslechteren. Bij de biologische en multifunctionele bedrijven ligt het percentage bedrijven zonder opvolger overigens lager dan gemiddeld in Nederland.

Leeftijdsopbouw
De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden in de agrarische sector in Nederland, België, Denemarken en Duitsland is vrijwel gelijk en in de periode 1990-2007 niet of nauwelijks veranderd. Het percentage bedrijfshoofden ouder dan 55 jaar bedraagt in deze vier landen ongeveer 40%. Ook de ontwikkeling van het aantal land- en tuinbouwbedrijven in deze landen verloopt vrijwel gelijk. In de periode 1990-2007 nam het aantal bedrijven met circa 40% af.
In Nederland zijn de bedrijfshoofden op biologische bedrijven gemiddeld iets jonger dan in de totale land- en tuinbouw. De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden in de multifunctionele landbouw is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde.


Klik hier voor het rapport ‘Opvolgers gezocht voor het boerenbedrijf’